Mustafa Sıdkı Cansızoğlu

Çevirmen

Doğum
Ölüm
-

Çevirmen (D. 1895, Kondi / Of / Trabzon – Ö. 1975). Köyündeki medresenin müderrisi Kadahorlu (Çaykara) Müslim Efendi’den ders aldı. Farsçayı ondan ve Musullu Abdülgani Efendi’den öğrendi. Ayrıca, Kondi, Paçan ve Mavrand köylerindeki medreselerde Arapça öğrendi. 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nda seferberliğe katıldı. Askerlik hayatı Erzurum’da geçti. Of’un savunmasına katıldı. Kurtuluş Savaşı’nda Of ve Sürmene Askere Alma Şubelerinde hizmet etti. 1927-28 yıllarında Of’u temsil etmek üzere Trabzon Vilayet Meclis-i Umumisine aza seçildi. Şiire, Âşık Garip ve Âşık Kerem’i okumakla başladı. Sonradan Tuhfe-i Vehbi’yi ezberledi. Fuzulî ve Nef’î gibi şairleri de okudu.

İlk yazısı, Trabzon’da çıkan Fecir dergisinde yayımlandı. Sonra İkbal, Yeni Yol, İstikbal ve Halk gazeteleriyle İnan ve Fecr-i Ati dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı. 1945-65 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında gezici vaiz olarak çalıştı, başkanlığın isteği üzerine Arapçadan çeviriler yaptı. Mevlânâ’dan aruzla 207 rubai çevirdi.

ESERLERİ:

ÇEVİRİ: İmam Ebu Yusuf Terceme-i Hali (Zâhid Kevseri’den, 1948), Vâridât (Bedreddin Simâvi’den, 1958), Osmanlı Devletinde Çöküş Devri (Hüseyin Kâşifi’den, 1958).

HAKKINDA: Hamâmizâde İhsan / Hamsinâme (1928), Mahmut Goloğlu / Trabzon Tarihi (1975), Cumhuriyetin 50. Yılında Trabzon (1973), Ömer Akbulut / Trabzon Şairleri (1952), Murat Yüksel / Türk Edebiyatında Hamsi (1989) - Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 1-Osmanlı Dönemi (1993).

ALÇAK PARA!.

Para yükselttiği insandaki ruh alçalıyor,

O kadar alçalıyor, alçalıyor ki, çalıyor.

 

Kim diyor? Sosyeteyi nazım olan kuvvet odur.

İşte: insanları, vicdanları o parçalıyor.

 

Nice Havva kızını ardına takmış sürüyor

Çeker uçruma atar, hislerini kancalıyor.

 

O yıkar mabedi, meyhane yapar, küfri de din

Sofuda varsa imam bil! Onu da kurcalıyor.

 

Onu mabut tanıyanlar da biraz haklı gibi

Hep onunla açıyor, her kapıyı kim çalıyor.

 

Yine ondan geliyor, curcunaya döndü müzik!

Oynuyor sahnede, çingeneye bak, kürt çalıyor...

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör