Mustafa Runyun

Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
-

Siyasetçi, yazar, siyaset adamı (D. 1917, Konya – Ö. 1988). Konyalı Kaşıkçı Ali Rıza adlı bir mutasavvıfın oğludur. Yükseköğrenimini Mısır’da yaptı. 1956’da Diyanet İşleri Başkanlığınca, zamanın ihtiyacına uygun bir Kur’an-ı Kerim tercümesi hazırlamak üzere kurulan heyette yer aldı. 1957’de Demokrat Partiden milletvekili seçildi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde görev yaptı. 27 Mayıs 1960 İhtilali döneminin Yassıada sanıklarındandır. Cumhuriyet devrinde vaazlarıyla, konuşmalarıyla ve eserleriyle İslâmiyete hizmet eden büyük âlimlerden birisidir. 

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Ankara Radyosundan Dinî ve Ahlâkî Musâhabelerim (1957), Gülzâr-ı Medîne (Kaşıkçı Ali Rıza’dan çevrimyazı, 1965).

ÇEVİRİ: Davud Peygamber (1966) - Dinî Hikâyeler Kur’an-ı Kerim’den (1977) (Seyyid Kutub, A. Cude’es-Sehbar’dan).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör