Mustafa Reşat Mimaroğlu

Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
15 Aralık, 1882
Ölüm
04 Ağustos, 1953
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Burç

Bürokrat, politikacı (D. 15 Aralık 1882, Selânik – Ö. 4 Ağustos 1953, Kızılcahamam / Ankara). Soğukçeşme Askerî İdadîsi (lise) orta bölümü, İstanbul İdadîsi, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu) Yüksek Kısmı (1902) mezunu. II. Meşrutiyetin ilânına kadar (1908) Hazine-i Hassa’da çalıştı. Daha sonra idare mesleğine geçerek Namervan, Kemah, Karakilise kazalarında kaymakamlık yaptı. 1912’de istifa etti. Darüşşafaka’da öğretmenlik yaptı. Sonra tekrar kaymakamlıkla görevlendirildi ve Halep’e atandı. Aydın, Çankırı ve Bolu’da mutasarrıflık (üst yönetici, mülki amir) yaptı. İstanbul’un İtilâf Devletlerince işgâlinden iki gün sonra Sinop mutasarrıflığına atandı. Buraya gitmek üzere iken tutuklandı ve İngilizler tarafından İttihatçılarla birlikte Malta’ya sürgüne gönderildi. Yirmi sekiz ay burada esir kaldı. Kasım 1921’de döndü ve TBMM hükümeti emrine girdi ve Tokat mutasarrıflığına atandı. 1934’te Devlet Şurası (Danıştay) Başkanlığına atandı. Buradan emekliye ayrıldı. Ocak 1939’daki seçimlerde İzmir milletvekili oldu ve 1943’e kadar milletvekilliği devam etti. Bir fıtık ameliyatının ardından gittiği Kızılcahamam’da öldü. Anılarını Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1946) adıyla iki cilt olarak yayımladı.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

'MODERN TÜRKİYE'Yİ KURANLAR MASONDU'

 

'MODERN TÜRKİYE'Yİ KURANLAR MASONDU'

 

Fransız Lider Chirac'ın güvenlik danışmanı ve Büyük Doğu Mason Locası Başkanı Alain Bauer AKŞAM'a konuştu.

 

Büyük Doğu Mason Locası (Grand Orient) BaşkanıAlain Bauer (resimde solda), "Türkiye'de masonluk çok hassas bir konu" dedi.

 

'20 BİNDEN FAZLA KİTAP YAZILDI'

 

İstanbul'daki güvenlik zirvesine katılan Dr. Bauer, masonlarla ilgili 20 binden fazla kitap yazıldığını belirterek "Bu konu, okumayanlar için gizemli" dedi. Modern Türkiye'yi kuran bir çok ismin mason olduğunu söyledi.

 

MASON LİSTESİNDE KİMLER VAR?

 

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası internet sitesine göre cumhuriyeti kuran kadrodaki bazı masonlar şöyle: Fethi Okyar, Refet Bele, Kazım Özalp, Abdülhalik Renda, Hasan Saka, Şükrü Kaya, Rıza Nur..

 

 

MODERN TÜRKİYE'Yİ MASONLAR KURDU

 

Fransız bilim adamı Alain Bauer, modern Türkiye'nin kurucularının birçoğunun mason olduğunu öne sürdü. Türkiye'de bu konuya dair hassasiyeti bildiğini belirten Bauer, isim vermekten kaçındı.

 

Fransız Cumhurbaşkanı Jaques Chirac'ın güvenlik danışmanı Sorbone Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alain Bauer, Modern Türkiye'nin kurucularının birçoğunun mason olduğunu söyledi.

 

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Demokrasi ve Küresel Güvenlik Konferansı"na katılan ve aynı zamanda Büyük Doğu Mason Locası Başkanı olan Bauer, bu konuda da görüş bildirdi. Dr. Alain Bauer, mistik bir mesele olarak bilinen Masonluk konusuna ilişkin de Büyük Doğu Mason Locası lideri olarak, " Bu sadece kitabı açıp okumayan insanlar için gizemli bir konudur. Bu konuda yaklaşık 20 binden fazla yazılmış kitap var. Modern Türkiye'yi kuran birçok insan mason locasındandı" diye konuştu.

 

KİTAPLARDA YAZILI

 

Öne sürdüğü konu ile ilgili isim vermesi istenilen Dr. Bauer, "Bu konunun Türkiye'de hassas bir konu olduğunu biliyorum ve isim vermek istemiyorum ama Paris'teki tarihi kitaplarda bunların kim olduğu yazılıdır. Ummayacağınız bir kişi dahi masondur" iddiasında bulundu. Kastettiği kişinin kim olduğu konusunda ise Bauer, ısrarlara rağmen yanıt vermedi.

 

El-Kaide terör örgütünü besleyen asıl kaynağın kültürel çatışma olduğu görüşünü öne süren Dr. Bauer, "El-Kaide hayali bir yapı değil, onun nasıl olduğunun değerlendirilmesi lazım" dedi. Asıl problemin medeniyetlerin değil kültürlerin çatışması olduğunu vurgulayan Bauer, Irak'taki işgalin ardından yeniden 11 Eylül saldırısı gibi bir eylemin yaşanabileceği tehlikesinin var olduğuna dikkat çekti.

 

OSMANLI SEÇKİNLERİ GETİRDİ

 

Masonlar, ya da Ortaçağın duvarcı loncaları, ilk kez 1717'de kimlik değiştirerek İngiltere'de eğitimli kesimin bir araya geldiği fikir kulüplerine dönüştü. O dönemde krallıkların yerine halkın iradesinin hakim olması ve 'insan hakları' başta olmak üzere öncü fikirleri benimseyen masonlar kıta Avrupası'nda da kısa sürede yayıldı. 1733'te Fransa'da açılan Büyük Maşrık (Grand Orient) Locası, daha sonra Fransız Devrimi'nin 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' sloganını ve cumhuriyetçi ideallerini benimseyerek bu fikirlerin Avrupa çapında yayılmasını sağladı. Masonların yenilikçi fikirleri başka ülkelerin eğitimli seçkinleri arasında yaymasının yanı sıra gizemci simgelere önem vermeleri ve Yahudi-Hıristiyan geleneğini ön plana çıkarmaları, "gizli bir dünya egemenliğinin arkasındaki güç" olarak tanımlanmalarına yol açtı.

 

Osmanlı İmparatorluğu masonlukla Fransız Büyük Maşrık Locası ile İngiliz ve İtalyan locaları üzerinden tanıştı. V. Murat dahil, Osmanlı seçkinlerinin önemli kısmı masonluğu benimsedi. İttihat ve Terakki Cemiyeti de, döneminin pek çok fikir ve siyaset derneği gibi, bir mason locası olmamakla birlikte masonluğun savunduğu idealleri benimsemişti. Kurucu kadrosunda ağırlıklı olan masonlar dolayısıyla, örgütlenmesinde masonluğu örnek almıştı.

 

1909'da kurulan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası'nın internet sitesinde, cumhuriyetin kurucu kadrosunda yer alan masonlar şöyle sıralanıyor:

 

Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa, Meclis Başkanı Kazım Özalp Paşa, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Hasan Saka, İçişleri Bakanları Şükrü Kaya ve Mehmet Cemil Ubaydın, Dışişleri Bakanları Bekir Sami Kunduh ve Tevfik Rüştü Aras, Sağlık Bakanları Rıza Nur, Adnan Adıvar, Refik Saydam, Behçet Uz, Milli Eğitim Bakanları Reşit Galip, Hasan Ali Yücel, Ekonomi Bakanı Sırrı Bellioğlu, Milletvekilleri Cevat Abbas, Atıf Bey, Edip Servet Tör, Yunus Nadi, Reşit Saffet Atabinen, Memduh Şevket Esendal, Hilmi Uran, Tevfik Fikret Sılay, Ahmet Ağaoğlu, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Belediye Başkanı Süleyman Asaf İlbay, İstanbul Valileri Muittin Üstündağ, Lütfü Kırdar, Danıştay Başkanı Mustafa Reşat Mimaroğlu, Jandarma Genel Komutanı Galip Paşa, İstiklal Mahkemesi Başkanı Necip Ali Küçüka, Amiral Mehmet Ali Paşa..

KAYNAK: türkiyeyi masonlar kurdu (http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr, erişim 12.6.2014).

Yazar: dunyagerceklerim.blogspot.com.tr
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör