Mustafa Rahmi Balaban

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu

Eğitimci, yazar (D. 1888, Bergama /  İzmir -  Ö. 1953, İzmir). Rüştiye öğreniminden sonra Bergama’da Müderris Terzizade Mustafa’dan Arapça sarf ve nahiv, edebiyat; fıkıh alanında Halebî ve Mülteka ile usuli-fıkıh’tan Mırkat’ı okudu. Aynı zamanda İstanbul müftüsü Fehmi Efendi’den medrese dersleri (mantık ve Kadî-Mîr) aldı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu bitirerek (1910) mesleğine Üsküp Öğretmen Okulu pedagoji öğretmeni olarak başladı. Adana Öğretmen Okulunda müdürlük yaptı. 1913 yılında Maarif Vekâleti  tarafından Cenevre’ye öğrenci müfettişliği ile birlikte pedagoji öğrenimine gönderildi. Paris’te Jean Jacques Rousseau Enstitüsünden mezun oldu. Prof. Claparède’in yanında asistanlık ettiği gibi Prof. Edouard Montet’nin İslâm felsefesi derslerine devam etti.

1920’de Türkiye’ye dönünce bir süre İkdam gazetesinde çalıştı. Ankara’da Millî Hükümet kurulunca, Millî Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğine atandı. Ziya Gökalp milletvekili olunca, onun yerine bu kurulun başkanlığına getirildi. Bu dönemde Claparède’den çevirilerden başka birçok Batılı yazardan Osmanlı ve Türk tarihine ait eserlerin özet çevirilerini yaptı. “Asri Terbiye ve Maarif” başlıklı yazılar yazdı ve çok sayıda kitabı yayımlandı. 1924’te görevinden ayrılarak İzmir Erkek Lisesinde felsefe ve Kız Öğretmen Okulunda pedagoji öğretmenliği yaptı. 1953 yılında yaş haddinden emekli oldu, birkaç hafta sonra yaşamını tamamladı.

İzmir’de çıkan Müslüman Sesi dergisinde yaradılışın gayesi hakkında Kur’an ile bazı felsefecilerin görüşlerindeki birliği, insanın aslı ve görevi hakkında Jung ile tasavvuf arasındaki görüş birliği ve çeşitli dini konularda yazılar yayımladı. Mustafa Rahmi, Cumhuriyet döneminde eserlerini vermiş olmakla birlikte II. Meşrutiyet’in Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, İsmail Fenni ve Mehmet Ali Ayni gibi fikir adamlarının çizgisinde değerlendirildi. Cumhuriyet döneminde ansiklopedik bilgilerin yayılmasında önemli hizmetleri olmuştur.

BAŞLICA ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME:  Felsefe Tarihi (1920), Ruhiyata Medhal (1920), Tabiat ve İnsan (1920), Türkiye’de Orta Tahsil (1920), Avrupa Milletleri Ruhiyatı (1920), Çocuk Ruhiyatı (1920), Islah-ı Irk (1920), Filozoflarla Bir Saat (1948), Tarih Boyunca Ahlâk (1949), Son Asrın İlim ve Fen Adamlarına Göre İlim Ahlâk İman (1950).

ÇEVİRİ: Çocuk ve Mektep (John Dewey’den, 1920), Kadın Erkek Irkları Ruhiyatı (A. Fouillèe’den, 1923), Moğol Tarihi (C. d’Ohsson’dan, 1923), Fonksiyonel Terbiye (E. Claparède’den, M. B. Arıkan ile, 1940).

HAKKINDA: Hilmi Ziya Ülken / Çağdaş Düşünce Tarihi (1966), Ferit Ragıp Tuncor / Ülkücü Öğretmen (yıl 15, sayı: 181-182, 1974), Veli Ertan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 5, 1992). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör