Mustafa Paşa

Devlet Adamı

17. yüzyıl Osmanlı dönemi devlet adamı, Diyarbekir valilerinden (D. ? - Ö. 1625/26, Bağdat). Nasuh Paşa’nın kethüdası olan Mustafa Paşa, Tayyip Paşa’nın babasıdır. Önce Kapıcıbzşı ve sonra Revan Beylerbeyi (valisi) oldu, 1590’da bu görevden alındı; 1592/93’de Musul, Ekim 1598’de Gence ve l6ll’de Diyarbekir (Diyarbakır) valiliğine atandı, 1614 yılında bu görevden azledildi. 16l7 yılında Erzurum valisi oldu, 1619’da azledildi; ardından Şam valisi oldu, 1620’de bu görevden de alınarak Bağdat Savaşı’na gönderildi. 1625/26’da şehid olduğunda İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin mezarının civarında toprağa verildi.  

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. IV, s. 380-387, 1996).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör