Süleyman Akdemir

Hukukçu, Yazar

Doğum
25 Mart, 1952
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Hukukçu, akademisyen, yazar. 25 Mart 1952’de Bursa’da doğdu. İlk ve orta ile lise tahsilini Bursa’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1975 yılında mezun olduktan sonra, 1976-1978 yılları arasında Çalışma Bakanlığı’nda iş müfettişi olarak iki yıl çalıştı ve daha sonra 1978 yılında Ege Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde hukuk alanında asistanlık görevine başladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademik kariyere başlayan Akdemir, 1985 yılında Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in danışmanlığında “Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması” isimli teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Hukuk Bilimleri Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı; 1986-1992 yılları arasında Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akdemir, yirmi bir yıl görev yaptığı Üniversitesinden 1998 yılında ayrılarak İzmir Barosu’nda avukatlığa başladı. Akdemir, halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Barosu’na bağlı avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında lisansüstü derslerini de yürütmüş ve 10 öğrencinin yüksek lisans danışmanlığı ve 2 öğrencinin de doktora danışmanlığını yürütmüş ve toplam 12 öğrencinin lisansüstü diploma almasını sağlamıştır.

ESERLERİ:

Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması – Sosyal Yapılanmaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım (Doktora tezi, 1988), Sosyal Denge -1 Devlet Yapısının Tarihi Seyri (1990), Sosyal Denge Modeli- Devletin Unsurlar ve Kuvvetler Dengesi (1991), “Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanmasında Yerinden Yönetim Merkezi Yönetim Dengesine İlişkin Model Denemesi” (Yeni Türkiye, Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayı, Mayıs-Haziran 1995, yıl 1 sayı 4, s.190-205), Yeni Anayasa Geçiş Önerisi – Anayasal Sistemde Ortak Görüş Arayışı (Süleyman Karagülle ile, 2013).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akdemir (yeniyuzyil.edu.tr/Hukuk, 21.02.2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör