Süheyla Bayrav

Dil Bilimci

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Roman Filolojisi

Dil bilimci (D. 1914, İstanbul – Ö. ?). Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesini, İstanbul Üniversitesi Roman Filolojisini (1934-38) bitirdi. Aynı fakülteye asistan olarak girip “Chanson de Roland, Edebiyat ve Üslup Tahlili”  başlıklı teziyle 1945’te doktor, 1949’da doçent oldu. 1957’de profesörlüğe yükselen Süheyla Bayrav’ın bu unvanı 1960’tan sonra onaylandı. 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra üniversiteden toplu olarak uzaklaştırılan öğretim üyeleri arasında yer aldı. 1962’den sonra üniversiteye yeniden dönerek, Fransız filolojisinin uzun yıllar başkanlığını yaptı ve 1982 yılında emekli oldu. Ancak uğraş alanıyla ilgisini ve araştırmacı kimliğini koruyarak yaşamını sürdürmektedir.

“Süheyla Bayrav, gerek yapısal dilbilimin, gerek göstergebilimin Türkiye’de tanınmasına, öğretim ve inceleme konusu yapılmasına öncülük etmiştir; ama o kendisini ne bir yapısalcı ne de bir göstergebilimci olarak görür; en geniş anlamında bütün dil sorunlarına eşit uzaklıktan bakan kapsayıcı (complet) bir dil kuramcısıdır. Çalışmalarında genel olarak şu geleneksel ’eleştiri’  sözcüğünü başlık olarak kullanması da bunun bir belirtisi...” (Mehmet Yalçın)

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Chanson de Roland’dan Parçalar (1944), Chanson de Roland - Edebiyat ve Üslup Tahlili (1947), Symbolisme Médiéval = Ortaçağ Simgeciliği (1956), Yapısal Dilbilimi (1998), Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri (1998), Filolojinin Oluşumu-Çağdaş Dilbilim-Eleştiri Sorunları (1998), Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi (1999), Roman Dillerinin Doğuşu ve Gelişmesi (2000), Okuma Anlama Yorumlama-Bir Yaklaşım Denemesi (İsmail Yerguz ile, 2001).  

ANTOLOJİ: Orta Çağ Fransız Edebiyatı Antolojisi (1953).

ÇEVİRİ: Roman Filolojisine Giriş (Erich Auerbach’dan, 1944).

HAKKINDA: Prof. Dr. Osman Senemoğlu / 1933 Üniversite Reformunda Batı Dilleri ve Prof. Dr. Süheyla Bayrav (Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi XI, 1999), Mehmet Yalçın / Çağdaş Dil Kuramlarında Bir Öncü Bilim İnsanı: Süheyla Bayrav (Cumhuriyet Kitap, 23.3.2000), Meral Oraliş / Edebiyat Eleştirisinde Yapısalcılık, Göstergebilim (Cumhuriyet Kitap, 23.3.2000), Mehmet Aydın / Edebiyatımızda Kadın Şair ve Yazarlar Sözlüğü (2001).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör