Mustafa Nuri Paşa

Devlet Adamı, Tarihçi

Doğum
Ölüm

Tarihçi, devlet adamı (D. 1824, İzmir - Ö. 1890, İstanbul). Özel öğrenim görerek yetişti. İstanbul’da Babıâli Tercüme Kaleminde memurluğa başladı. Mabeyn Başkâtipliği (1867), Divan-ı Muhasebat (1873) ve Temyiz Mahkemesi Reisliği (1877), Defter-i Hâkâni (1877) ve Maarif (1881) nazırlıklarında (bakanlık) bulundu. Son görevi Evkaf (Vakıflar) Nazırlığıydı (1885). Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan 1841 yılına kadarki dönemini anlatan Netâyic-i Vukuât adlı tarihi, Osmanlı tarih yazarlığının en önemli örneklerindendir. Eser, 1979 yılında Neşet Çağatay tarafından yayımlandı.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör