Sûzi

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmet (asıl adı)

Divan şairi (D. 1846, Harput (Elazığ) - Ö. 1912, Sungurlu / Çorum). Asıl adı Mehmet’tir. İlk öğrenimini Harput’ta yaptı. Askerî okula kaydolmak amacıyla babasıyla birlikte İstanbul’a giderken babasının Yozgat’ta ölmesi üzerine Sungurlu’ya yerleşti. Geçimini sağlamak için bir yandan kokulu yağ ve mis satarken öte yandan müderris Ömer Efendi’nin Arapça, Bebek Hoca diye anılan Hacı Mehmet Efendi’nin Farsça derslerini izledi. Öğrenimini bitirince Yozgat’ın Salmanlı bucağı Maliye Sandık Emin  Dolmuş dergisinde bu tarzı daha da geliştirerek mizah dergilerindeki yazılı alanlara yeni bir soluk getirdi. Akbaba’ya girişiyle başlayan dönemi oldukça verimlidir. Mizah yazılarında ilk kez fotoğrafı ve fotomontajı burada denedi. 1872’de tek başına hem yazıp hem çizdiği Salata adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı.

“Ben mizaha ona öykünerek başladım... Onu çok severek, çok takdir ederek yıllarca okuduktan sonra, yazısıyla-çizgisiyle izledikten sonra... Hep böyledir, ünlü bir sanatçının etkisinde kalıp yola çıkarsın ve belli bir süre onu izlersin, ondan sonra da kendi yolunu çizersin... İşte ben dergi yazılarında bu yola Suavi Süalp’le başladım...” (Refik Erduran)

Kendine özgü bir mizah dünyası vardı onun. Bu kendine özgü yazı biçimi yine kendine özgü tipine ve yaşantısına tıpatıp uyuyordu... Daha sonraki yıllarda ‘Salata’ adında bir mizah dergisi çıkardı Suavi... Kapağından son sayfasına kadar onun çizgileriyle dolu bir dergiydi bu... ‘Gırgır’ mizahının ilk tohumları Salata’daki o sayfalara serpiştirilmişti diye düşünüyorum...” (Turhan Selçuk)

ESERLERİ:

Zavallı Behçet, Ben Bir Kadın Budalasıyım, Gene İyi Dayandık.

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Cihan Demirci / Bir Mizah Dehası Suavi Sualp (1999), Sevgi Özel / Suavi Süalp - Öner Yağcı / Mizah Dehasının Kitabı - Suavi Süalp İçin Ne Demişlerdi? (Cumhuriyet Kitap, 6.4.2000), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör