Rıfat Paşa

Büyükelçi, Bakan, Diplomat

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Osmanlı dönemi diplomatı, büyükelçi, nazır (D. 1862, İstanbul – Ö. 1918, İstanbul). Meşrutiyet ihtilalinden sonra Hariciye Nazırlığında bulunmuş olan son Osmanlı diplomatlarındandır. Bal-kapanı tüccarlarından bir zatın oğludur. Mülkiye Mektebinden 1883’te çıktı ve Hariciye memurluğuna intisap ederek Meşrutiyetten önce Atina Elçisi oldu. 1909 Şubatında Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesinde Hariciye Nazırlığına geçirilmişti. 1911’de Paris Büyükelçisi oldu. 1914’te bu görevden ayrıldı. 1918’de Berlin Büyükelçiliğine gönderildi. Rifat Paşa, bir süre İstanbul Mebusluğunda bulunmuş ve Donanma Cemiyeti Reisliğinde pek faydalı şekilde çalışmış olan meşhur Yağcı Şefik Bey’in küçük kardeşi idi.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör