Rıfat Bilge

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Darülmuallimi

Araştırmacı-yazar (D. 1873, Kilis - Ö. 1953, Ankara). İlk ve ortaöğrenimini memleketinde gördü. İstanbul Darülmuallimini bitirerek (1898) çeşitli okullarda Türkçe ve Arapça dersleri verdi. İstanbul Hukuk Fakültesini de bitiren Rıfat Bilge, Türkçe, Arapça ve Farsça yazma eserler üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanındı.

ESERLERİ:

Kitab-ı Dede Korkud (1914), Divân-u Lugati’t-Türk (3 cilt, 1917), İbn-i Mühanna Lugati (1919), Evliya Çelebi Seyahatnamesi (7. ve 8. ciltler, 1928), Bezm ü Rezm (1928), Maniler (1928), El-Kavâninü’l Külliye (1928), Divân-ı Türki (Esterâbâdi’den, 1928), Divân-ı Türki (Sultan Veled’den, Veled Çelebi ile, 1935), El İdrak Haşiyesi (Ebu Hayyan’dan, Veled Çelebi ile, 1936), Keşfüzzünûn (Kâtip Çelebi’den, Şerafettin Yaltkaya ile, 2 cilt, 1941-43), Zeyl (İsmail Paşa’dan, M. Kemal İnal ile, 1952).

Ayrıca Farsçadan çevirileri vardır.

HAKKINDA: Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör