Bahri Savcı

Hukukçu, Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
02 Kasım, 1997
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Hukukçu, araştırmacı-yazar (D. 1914, Sındırgı / Balıkesir - Ö. 2 Kasım 1997). İstanbul Erkek Lisesi (1933), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1936) mezunu. İzmir Defterdarlığında tahakkuk şefi olarak bir süre çalıştıktan sonra ortaokullarda tarih ve coğrafya öğretmenliği yapmaya (1936) başladı. Asistanlık sınavını kazanarak girdiği (1942) Siyasal Bilgiler Fakültesinde doçentliğe (1947) ve anayasa profesörlüğüne yükseldi (1954). 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonda görev yaptı. Basın Yayın Yüksek Okulundaki öğretim üyeliğinden 1983’te emekliye ayrıldı. Cumhuriyet gazetesinde Atatürkçülük ve laiklik konulu yazılar yayımladı.

BAŞLICA ESERLERİ:

İnsan Haklarının Kanun Yolu İle Korunması (1953), Siyasî İktidarı Bağlama Çabasının Geçirdiği Seyir (1957), Laik Düşünce ve Hareketinin Gerilemesindeki Tehlike (1958), Ara Seçimler Üzerine Tartışmalar (1958), Demokrasiyi Var Kılan Fikir ve Müesseseler Üzerine (1958), Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış (Y. Abadan’la, 1959), Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi (1959), Demokrasi Üzerine Çıkan Tartışmalardan Çıkan Meseleler (1959), Türkiye’de MeclisHükümet Münasebetleri Üzerine Bir Bakış (1960), Demokrasimiz Üzerine Düşünceler (1963), Hürriyet Üzerine Düşünceler (1968), Batılı İlkeler Altında Demokratikleşme (1975), Bir Çağcıl Demokrasi Anlayışı (1976), Atatürk Düşününün Özündeki Temel Öğeler (1981), Türk Devriminde Siyasal Hukuk Alanında Olanlar (1981), 1982’nin Getirdikleri (1983).

KAYNAK: Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör