Reşit Ali Dakuklu

Halk Ozanı

Ölüm
19 Temmuz, 1975

Halk ozanı (D. 1918, Dakuk (Tavuk) bucağı / Tuzhurmati / Kerkük - 19 Temmuz 1975, Bağdat/Irak). İlköğrenimini Dakuk’ta yaptı. Serbest meslek ve Dakuk’ta muhtarlık (1957-72) yaptı. Muhtar lâkabı ile tanındı. Ölene kadar Dakuk’ta yaşadı. Hoşsohbet bir şair olarak tanındı. Şiir tarzında Bektaşî nefeslerinin etkisi vardır. Hoyrat tarzını deneyen Iraklı Türkmen şairler arasında yer aldı ve bu alanda başarılı örnekler verdi. Hikmet, çalışkanlık, sevgi ve gönül dostluğu konularını işlediği şiirlerini hece ölçüsüyle kaleme aldı. Değme Yarama (1973) adlı Bağdat’ta yayımlanmış bir şiir kitabı vardır.

HAKKINDA: Ziyat Akkoyunlu - S. Saatçi / Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi (1991), Mehmet Bayaroğlu, / Üzgün Şair Reşit AH Dakukfu  (Kardaşlık, sayı: 1-2, Mayıs-Haziran 1976), Mehmet Hurşit Dakuklu / Dakuk’un Şair Muhtarı Reşit Ali Dakuklu (Kardaşlık, sayı: 11 Mart 1962), Mevlüt Taha Kayacı / Edebiyatçıla­rımız Konuşuyor Reşit Ah Dakuklu (Kardaşlık, sayı: 12, Nisan 1971). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör