Harun Yıldız

İlahiyatçı

Doğum
Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İlâhiyatçı. 1973, Samsun doğumlu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1994) mezunu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalında : “İlk Dönem Hâricilerinin Doğuşunu Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler” adlı tezi ile tamamladı. Din Siyaset ve İdeoloji -Haricilik Düşüncesinin Doğuşu (1999) adlı bir basılı eseri vardır.

KAYNAK: Ali Kayıkçı / Mahalleden Bölgeye Samsun (c. 2, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör