Harputlu Hayri

Bürokrat, Şair

Doğum
Ölüm
01 Aralık, 1910
Eğitim
Yusuf Kâmil Paşa Medresesi
Diğer İsimler
Mehmed Hayrullah

Bürokrat, şair (D. 1856, Harput / Elazığ – Ö. 1 Aralık 1910, İstanbul). Tam adı Mehmed Hayrullah. Tahsilini Harput’ta Yusuf Kâmil Paşa Medresesinde tamamladı. 1875’te Evkaf Nezareti Mektûbî Kalemine girdi. Elazığ, Ergani, Dersim, Diyarbakır gibi yerlerde resmî görevlerde bulundu. Son görevi olan Dersim Mutasarrıflığından açığa çıkarıldığı için tedavi amacıyla geldiği İstanbul’da öldü. Şiirlerini Hâtıra-i Ahd-i Şebâb (1884), yazılarını ise Numûne-i Muharrerât adlı kitaplarda bir araya getirdi. 1890 Mamûretü’l-Aziz Sâlnâmesi de büyük ölçüde onun kaleminden çıktı.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), Ali Birinci / Tarihin Gölgesinde Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör