Saltoğlu Rifat

Tasavvufçu, Şair

Tasavvufçu, şair (D. 1837, Elbistan / Maraş - Ö. 1909, Elbistan / Maraş). Mekteb-i İptidâi (ilkokul)’yi bitirdikten sonra babasının ölümü nedeniyle öğrenimini sürdüremedi. Ancak iki yıl Mehmet Hafız adlı bir hocadan ders alarak Arapça ve Farsçayı öğrendi. Elbistan’da belediye başkanlığı, Afşin’de nahiye müdürlüğü yaptı. Gençlik dönemlerinden itibaren tasavvuf erbabı ile içli dışlı oldu. Tasavvufî eğitimini yörede Çıplak Baba lakabıyla tanınan Şeyh Hacı Mehmed Efendi’den aldı. Bu kişiden vahdet-i vücut (varlığın birliği) düşüncesini ve Ehlibeyt sevgisini öğrendi. On beş yaşlarındayken hece ölçüsüyle şiirler yazmaya başladı. Daha sonra Fuzûlî’yi örnek alarak aruz ölçüsüyle yazdı. Bir mecmuada topladığı şiirlerinden oğlu Ahmet İskender Saltoğlu’nun yaptığı seçmeler 1964’te yayımlandı.

KAYNAK: A. İskender Saltoğlu / Mutasavvıf Divan Şairi Saltoğlu Rifat (1964), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör