Sâlim

Şair

Doğum
Ölüm

Şair (D. 1856, Trabzon - Ö. 1923, Ordu). Çocukluğunda mahalle mektebinde Kur’ân ve yazı dersleri gördü. Kısa bir süre İskender Paşa ve Hâtuniye Medreselerinde okudu. Zamanın din âlimi olan amcası Müftü Seyyid Efendi’den ders aldı. Fransızca öğrendi. Trabzon’da Mâliye Sandık Eminliği görevinde bulundu. Çeşitli ilçelerde Mal Müdürlüğü yaptı. 1895’te Ordu’da Mal Müdürü iken Ordulu şair Tıflî ile tanışıp dost oldu. Birbirlerinin şiirlerine nazire (karşılık) ve tahmisler (gazelin her beytine üç dize ekleme, beşleme) yazdılar. Arap ve Fars edebiyatlarına hakimdi. Üç dilde söylediği şiirlerde tasavvufi konuları işlediği. Düzyazıda da kalemi güçlüydü.

ESERLERİ:

Sadberg, Gülberg.

KAYNAK: Ömer Akbulut / Trabzon Meşhurları Bibliyografyası (1970), Murat Yüksel / Trabzon’da Türk-İslâm Eserleri ve Kitabeler (1991) - Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 1-Osmanlı Dönemi (1993), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

KIT'A

 

Ma’ buduna abdini kıl isâl

Ey vuslat-ı a’zamın sebili

Tut destini Sâlim-i garibin

Olmuş şu cihânın zelili

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör