Hamit Sadi Selen

Coğrafyacı, İktisatçı, Eğitimci

Doğum
Ölüm
02 Kasım, 1968
Eğitim
Darülfünun Edebiyat Şubesi (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Eğitimci, coğrafyacı, iktisatçı (D. İstanbul, 1892 – Ö. 2 Kasım 1968, Ankara). Ayasofya Rüştiyesinde ilk ve ortaöğrenimini, Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) İhtiyat Şubesinde lise öğrenimini tamamladı. 1914’te Darülfünun Edebiyat Şubesinden mezun oldu. 1916’da yeni kurulan Coğrafya Enstitüsüne asistan olarak tayin edildi. 1920’de İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebinde coğrafya öğret-meni oldu. Aynı yıl coğrafya doçentliği sınavını kazandı ve öğrenimini geliştirmek amacıyla Viyana’ya gitti. Viyana Üniversitesi Coğrafya Bölümüne devam etti, buradan Tarihî Belgelere Göre Anadolu’da Türklük adlı Almanca teziyle coğrafya doktoru unvanını aldı. 1934’te Ankara’ya yerleşerek Gazi Terbiye Enstitüsü Coğrafya Bölümü öğretim üyeliğine tayin edildi. Siyasal Bilgiler Okulunun İstanbul’dan Ankara’ya nakli üzerine 15 Ocak 1937’de SBO Türkiye iktisadî coğrafya dersi profesörlüğüne atandı. 1953’te İskân ve Şehircilik Enstitüsünün kurucu müdürlüğünü yaptı. Ekim 1960’ta Millî Birlik Komitesinin çıkardığı bir yasa ile, otuz altı yıl yürüttüğü coğrafya öğretim üyeliği görevinden alındı. Ekim 1968’de daimî üyesi olduğu Türk Tarih Kurumununca, Atatürk hakkında bir konferans vermek üzere davet edildiği Ankara’da kalp krizi sonucunda öldü. Cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.

ESERLERİ:

Türklerin Coğrafya İlmine Hizmetleri (1930), Ticaret Tarihi (1938).

Ayrıca çok sayıda coğrafya ders kitabı vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör