Salih Paşa (Vali)

Vezir, Osmanlı Valisi

Ölüm
18 Aralık, 1833

Vezir, 19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir ve Yozgat valilerinden. (D. ? - Ö. 18 Aralık 1833, İstanbul). İki kez (1823-24 - 1826-28) olmak üzere Tokat Voyvodalığı ile Kandiye Defterdarlığı yaptı; ardından Filibe Nazırı oldu. 30 Nisan 1821’de kendisine vezirlik sanı verilerek Edirne Valisi ve 1822/23’te Rumeli Seraskeri maiyet memuru oldu, Sivas’ta oturdu.

Şubat-Mart 1824’te Maden Emini, aynı yıl Mayıs-Haziran’da Diyarbekir Valisi, 1825/26’da Maden’in eklenmesiyle Bozok (Yozgat) ve 1827/28’de ikinci kez Diyarbekir Valisi oldu. 1828/29’da ilaveten Erzurum Valisi ve Seraskeri olup, 1829/30 Rusya Savaşı’ında esir düştüyse de kısa zamanda kurtuldu.

1830/31’de Boğaz Muhafızı yapıldıysa da 1833’te bu görevden alındı ve 18 Aralık 1833’te öldü. Bayezid Camii Mezarlığında toprağa verildi. Zengin ve tedbirli bir devlet adamıydı.

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. III, s. 214, 1996).  

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör