Salih Akdemir

İlahiyatçı

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İlâhiyatçı (D. 1950, Elazığ – Ö. 2014). AÜ İlâhiyat Fakültesi (1972), Paris Hukuk Fakültesi (1977) mezunu. Doktorasını 1992’de Ankara Üniversitesi SBE Temel İslâmi Bilimler Tefsir Anabilim Dalında tamamladı. Doktora tezi: “Hristiyan Kaynakları ve Kuran-ı Kerim’e Göre Hz. İsa.” AÜ İlâhiyat Fakültesi profesör öğretim üyesi oldu.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe çevirisi, karşılaştırmalı Sami dilleri vd. konularında çalışmalarını sürdürdü. Makale ve çevirilerini, 1983’ten itibaren AÜ İktisat Fakültesi Dergisi, İslâmi Araştırmalar, Düşünce Dergisi, Belleten, İslâmiyât, Türk Yurdu ve Avrasya Dosyası dergilerinde yayımladı

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA : Cumhuriyet dönemi Kuran Tercümeleri - Eleştirel Bir Yaklaşım (1989), Kur’an ve Laiklik (2000).

ÇEVİRİ: Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu (Fazlur Rahman’dan, 1977), Ku’ran’ın Anlaşılmasına Doğru (Abdullah Draz’dan, ortak çalışma, 1983), İslâm’ın Vadettikleri (Roger Garaudy’den, 1984), Esbâb-ı Nüzûl - Sahabe ve Muhaddislere Göre (Abdu’l- Fettâh, el-Kâdî’den, 1986), Son Çağrı Kur’an (2004).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), TYB Kültür ve Sanat Yıllığı (2015).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör