Hamdullah Hamdi

Divan Şairi, Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf, divan şairi (D. 1449, Göynük / Bolu - Ö. 1508, Göynük / Bolu). Ünlü mutasavvıf Akşemseddin’in en küçük oğlu. İyi bir öğrenim görerek yetişti. Babasının ölümünden sonra yalnız kaldığı Göynük’te yoksul bir hayat yaşadı. Bir ara Bursa’da Çelebi Sultan Mehmed Medresesinde ders verdi. Menkıbelere göre bir gece rüyasında gördüğü babasının telkini üzerine tasavvufa yönelerek Kayseri’ye gidip Şeyh İbrahim Tennurî’ye bağlandı.

Daha sonra memleketi Göynük’e dönerek münzevi bir hayat yaşadı. Latifî tezkiresinde belirtildiğine göre Hamdullah Hamdi, Yusuf u Zeliha mesnevisini takdim ettiği Padişah II. Bayezid’den beklediği ilgiyi görmeyince, sanatçılara değer verilmeyişinden Leyla vü Mecnun mesnevisi ile Kıyafetnâme adlı eserinde şikâyette bulunmuştur. Çağının en verimli şairlerinden olan Hamdullah Hamdi’nin Hamse’sini (beş mesnevi) oluşturan hikâyelerden Yusuf u Zeliha mesnevisi, bu konuda yazılan eserlerin en başarılısı sayıldı. Eserlerinin hiçbiri basılmadı.

ESERLERİ:

Hamse (Yusuf u Zeliha, yaz. 1492; Leylâ vü Mecnun, yaz. 1499-1500; Tuhfetü’l-Uşşak, küçük bir aşk hikâyesinden oluşan mesnevisi; Kıyafetnâme, mesnevi; Ahmediyye, Mevlid adıyla da bilinir), Divan, Mecalisü’t-Tefâsir.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Mehmet Naci Onur / Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdi (1986), Zehra Öztürk / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 15, 1997), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör