Mustafa Nihat Özön

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Ölüm
02 Ocak, 1980
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Edebiyat araştırmacısı (D. 1896, İstanbul - Ö. 2 Ocak 1980, Ankara). İlköğrenimini Şemsü’l-Maarif ve Burhan-ı Terakki okullarında gördü. Ortaokulu Davutpaşa ve Gelenbevi okullarında bitirdi. Mercan İdadisinde (lise) sürdürdüğü öğreniminin üçüncü yılında askere alınarak Kafkas Cephesine gönderildi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1923) mezunu. Anadolu Ajansında çalıştı. Ankara Atatürk Lisesi, İstanbul Kız Lisesi ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde (1933-61) edebiyat dersleri verdi. 1961’de öğretmenlikten emekli olduktan sonra yoğun olarak yazı çalışmalarına yöneldi.

Edebiyat tarihi alanında araştırmaları ve sözlük çalışmalarıyla tanındı. Ayrıca Dergâh (1921-23, 42 sayı), Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Heyeti adına çıkarılan Bibliyografya (1932-33, 15 sayı) ve Kalem (1938-39, 13 sayı) dergilerini çıkarmış, haftalık Oluş (1936-39) dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştı. Yazıları; Dergâh, Türk Dili, Şadırvan, Tercüme, Ulus, Aylık Ansiklopedi, Kalem, Ayın Tarihi, Yeni Sabah, Sanat ve Edebiyat, Ülkü, Gazi Eğitim Enstitüsü Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, Oluş dergi ve gazetelerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi (2 cilt, 1930-32), Türkçede Roman Hakkında Bir Deneme (1936; Türkçede Roman adıyla Alpay Kabacalı tar., yeni bas., 1985), Namık Kemal ve İbret Gazetesi (1938), Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1940), Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan Seçilmiş Parçalar ve Eserleri Hakkında Mütalaalar (1945), Açıklamalı Batı Edebiyatı (1952), Açıklamalı Türk Dili ve Edebiyatı (1952), Evliya Çelebi (1978).

SÖZLÜK-ANSİKLOPEDİ: Türkçe Tabirler Sözlüğü (1. cilt, A-D, 1943), Okullar İçin Yeni Türkçe Cep Sözlüğü (1946?), Türkçe-Osmanlıca-Fransızca-İngilizce Terimler Kılavuzu (1948), Türk Atasözleri (1952), Büyük Osmanlıca ve Türkçe Sözlük (1952; gen 3. bas. Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük adıyla, 1959), Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü (1954), TürkçeYabancı Kelimeler Sözlüğü (1962), Türkçe İmlâ Kılavuzu (1963), Resimli Türk Dili Sözlüğü (1967), Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi (Baha Dürder ile, 1967).

ÇEVİRİ: Kurt Hücumu (Jack London’dan, Hayrullah Örs ile, 1943).

YAYINA HAZIRLAMA-SADELEŞTİRME: Seydi Ali Reis / Hindeli’nden İstanbul’a (H. Örs ile, 1935), Şinasi / Şair Evlenmesi (1940), Namık Kemal / Vatan yahut Sılistre (1940), - Zavallı Çocuk (1940), Âli Bey / Ayyar Hamza (1940), Kanlı Nigâr (1941), Kanlı Kavak (1941), Recaizade Mahmut Ekrem / Çok Bilen Çok Yanılır (1941), Ahmet Mithat / Yeniçeriler (1942), Evliya Çelebi / Seyahatname: On Yedinci Asır Hayatından Levha­lar (1944-45; yeni bas. Gördüklerim adıyla, 2 c, 1976-77), Silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa / Silahtar Tarihi (1947), Nabizade Nâzım / Zehra (1954), Namık Kemal / İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey (1971).

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Emin Özdemir / Mustafa Nihat Özön (monografi, 1983), Hasan Öztürk / İktidarın Sevdiği Gazeteci Olabilmek (Virgül, Şubat 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör