Mustafa Nejat Sefercioğlu

Edebiyat Araştırmacısı, Şair

Doğum
12 Ağustos, 1943
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı, şair. 12 Ağustos 1943, Nevşehir doğumlu. Ankara Demirlibahçe İlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Kurtuluş Lisesi (1960) mezunu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1972) mezunu. Yüksek lisansını “Fuzulî Divanında Sevgilinin Fizikî Yapısıyla İlgili Özellikler” adlı çalışmasıyla (1981), doktorasını ise “Nev’î Divanı’nın Tahlili” çalışmasıyla (1984) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında yaptı.

Çalışma hayatına İmar ve İskan Bakanlığı Foto-Film Servisinde işçi olarak (1962) başladı. İmar-İskan ve Köy İşleri bakanlıklarında foto-film operatörü olarak (1965-68) çalıştı. 1968 yılında memur olarak atandığı Millî Kütüphanede bölüm şefliği, şube müdür yardımcılığı (1969), uzmanlık (1973), şube müdürlüğü (1976) ve başkan yardımcılığı (1977) görevlerinde bulundu. 1978 yılında Cebeci Semt Kütüphanesine müdür yardımcı olarak atandı. 1979 yılında müdürlük hâline getirilen Millî Kütüphaneye müdür olarak döndü. 1980 yılında atandığı Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi müşavirliği görevini 1983 yılına kadar sürdürdü. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi, daha sonra öğretim üyesi olarak atandı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine geçti. Buradaki öğretim üyeliği ve İslâm Konferansı İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde uzman-araştırmacı (1986-2001) olarak çalıştı ve “Bütün Dünya Dillerinde Yazma Kur’ân-ı Kerim Bibliyografyaları” adlı projeyi yürüttü.

Makaleleri 1990 yılından sonra Önasya, Millî Kültür, Türk Kültürü, Yeni Defne, Türklük Araştırmaları, Osmanlı, Türkler dergileri ile armağan ve ortak kitaplarda yayımlandı. Kütüphanecilik, Türk kültürü ve Türk edebiyatı konularında çalışmalar yaptı, ansiklopedi maddeleri yazdı. Nüvit Kodallı tarafından bestelenen Cumhuriyetin 60. Yılı Marşı, Hikmet Şimşek tarafından bestelenen “Gülhane Tıp Akademisi Marşı” ve “Gazi Üniversitesi Marşı”nın güftelerini yazdı. 

ESERLERİ:

ŞİİR: Hasret Çuvalı (1970).

ARAŞTIRMA-İNCELEME-DERLEME: Ahmet Hikmet Müftüoğlu Bibliyografyası (1970), Fâik Âli Ozansoy Bibliyografyası (1970), Ömer Seyfeddin Bibliyografyası (1970), Süleyman Nazif Bibliyografyası (1970), Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (İsmet Binark ile,1970), Türk Atasözleri ve Deyimleri (Komisyon çalışması, 2 cilt, 1971), Abdülhak Hamid Tarhan Bibliyografyası (İsmet Binark ile, 1971), Ziya Gökalp Bibliyografyası / Kitap-Makale (İsmet Binark ile, 1971), Basın Yayın Bibliyografyası (İsmet Binark ile, 1972), Dukakinzade Ahmet Bey Divanı (1972), Fârâbî Bibliyografyası / Kitap-Makale (Müzgan Cumbur-İsmet Binark ile, 1973), Mevlâna Bibliyografyası (1. cilt: Basmalar, 2. cilt: Yazmalar, 1973-74), Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyası (İsmet Binark ile, 1975), Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası (İsmet Binark ile, 1977), Eyüb Sabri / Esaret Hatıraları (1978), İstanbul Fâtih Fetih ve Fâtih Devri Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası (İsmet Binark ile, 1977), Akçura Yusuf: / Yeni Türk Devletinin Öncüleri / 1928 Yazıları (1981), Karacaoğlan Bibliyografyası (1981), Nasreddin Hoca Fıkraları (Şiir Dili ile, (1981), Fuzuli Divanı’nda Sevgilinin Fiziki Yapısıyla İlgili Özellikler (1981), Âşık Veysel Bibliyografyası (1983), Türk Yemekleri / XVIII. Yüzyıla Ait Yazma Bir Yemek Risalesi (1985), Nev’i Divanının Tahlili (1990), Divançe-i Seferî (1997), World Bibliography of Translations of The Holy Qur’an in Manuscript / Form I (2000).

KAYNAK: Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).  

NEYLESİN?

Şikâyet eyleme hasretim diye;

Bülbüllere hasret güller neylesin?

Çektiği hasreti gündüz ve gece

Yâre diyemeyen diller neylesin?

 

Henüz kuramadan geleceğini,

Daha bitirmeden diyeceğini,

Gurbete yollarken sevdiceğini

Mendili olmayan eller neylesin?

 

Ellerde solarken taze desteler,

Derde derman olmaz eski besteler,

Tamburu, kanunu ayrı sesteler;

Düzeni bozulmuş teller neylesin?

 

Baksa da görünmez ırmağın dibi,

Mutluluktan yana yoksa nasibi,

Hızla akıp giden bir ömür gibi

Çılgınca yol alan seller neylesin?

 

Ulaşınca yaşın pirlik çağına,

Dumanlar çökünce gönül bağına,

Gittikçe büyüyen şu buz dağına

Ilık ılık esen yeller neylesin?

 

Seferî dertlenme olup bitene,

Elin ermiyorsa gelip gidene,

Menzilin bellidir, ondan öte ne?

İki kat bükülen beller neylesin?

 

  Mustafa Nejat Sefercioğlu

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör