Mustafa Necati Ak

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
13 Mart, 1965
-

Mutasavvıf-şair (D. 1905?, Haltanlı köyü / İslahiye / Gaziantep – Ö. 13 Mart 1965). Kadiri tarikatına bağlandı. 1930’lu yıllarda irşat hizmetine başladı. İkinci Dünya Savaşında yaptığı askerlik görevi dönüşünde Dörtyol ilçesine bağlı Küllü köyüne yerleşti ve burada irşada devam etti. Daha sonra Osmaniye’ye yerleşti. Orada dergâh kurdu ve Kadiri tarikatının bir şeyhi olarak çok sayıda insana hizmet etti. Bu nedenle polis takibatına uğradı. Dönemin kültür ve sanat dergilerini de izledi. Eşref Edip, Necip Fazıl, Salih Özcan gibi fikir ve aksiyon adamlarıyla tanıştı ve mektuplaştı. 1950’lerde hastalandı ve 1959’da Haltanlı köyüne geri döndü. Orada vefat etti ve şimdi türbe olan köy yakınına gömüldü. İman Hazinesi, Tabib-i Ahlak, Hacc Seferimiz (seyahatname), Kitab-ı Kıssa-i Kerbela (derleme) adlı kitapları basılmamıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Din Edebiyatı ve İnsanlık (1948), Nuh Gemisi’ne (1951), Vesile-i Necat (1962), Güldeste-i Necati (düzyazılar ekli şekilde toplu şiirler, 2001).

TASAVVUF: Tarik-i Necat (1959), Büyük İslam Fedakârları (3. bas. 1959), Tasavvufa Dair Sohbetler (2. bas. 1983).

ÇEVİRİ: Behcet’ül Esrâr [Sırların Safası]: Menâkıb-ı Abdülkadir Geylânî (Seyyid Ali Nurbahş’dan, 1962),

HAKKINDA: Mehmet Akif Ak / Güldeste-i Necati (önsöz, 2001), Milli Kütüphane Katalogları.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör