Mustafa Nail

Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
02 Şubat, 1921
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Devlet adamı, siyasetçi (D. 1861, İstanbul – Ö. 2 Şubat 1921, İstanbul). İstanbul / Çiçekpazarı Rüştiyesi (Ortaokulu), Galatasaray Sultanîsi (Lisesi), Mülkiye Mektebi yüksek kısmı (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1884) mezunu. Okulu bitirince Galatasaray Sultanîsine Türkçe öğretmeni olarak atandı. Döneminin Ticaret ve Tarım bakanlıklarının çeşitli birimlerde çalıştı. Yirmi bir yıl Mekteb-i Mülkiye’de usûl-i maliye dersi verdi. 1910 seçimlerinde Saruhan (Manisa) sancağından milletvekili seçildi. Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesinde Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. 1911’de Ayan Üyesi (senatör) oldu. II. Meşrutiyet döneminde 8. Mehmed Said Paşa Kabinesinde de Maliye Bakanlığı görevinde bulundu. Hayat-ı Düvel (Mehmed Râkım ile, 1890, 1891, 1894), adlı üç ciltlik eseri dışında maliye ile ilgili kitapları da vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri III (1975), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör