Mustafa Kılıçlı

Fars Dili Araştırmacısı, Arap Dili Araştırmacısı

Doğum
-
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Arap-Fars dilleri araştırmacısı. 1956 doğumlu. Atatürk Üniversitesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (1979) mezunu. Yüksek lisansını (1981) ve doktorasını (1986) Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde araştırma görevlisi (1980-87), yardımcı doçent (1987-93), doçent (1993-99) ve profesör (1999-) olarak çalıştı. 2002’de Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığı görevini üstlendi. Makalelerini, Akademik Araştırmaları Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma dergilerinde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi için maddeler yazdı.

ESERLERİ:

SÖZLÜK: Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü (M. Sadi Çöğenli ve Yakup Şafak ile, 1988).

ARAŞTIRMA: Ed-Durru’l-Lakît Fî Aglâti’l-Kâmûsi’l-Muhît (1990), Ebu’l-Kâsım Abdurrahmân Es-Suheyli-Hayatı ve Eserleri (1990), Ebû Dulâme ve Nuktedân Şahsiyeti Üzerine (1990), Arap Edebiyatında Şuûbiyye (1992), Sadrulislâm ve Emevîler Devrinde Gınâ (1993), Arapçada Müselles Lügatlar ve Müellifleri (1998).

ÇEVİRİ: Divan (Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan Arapça şiirlerinin tercümesi, yay. haz. Numan Külekçi-Turgut Karabey, 1997), Telhis ve Tercümesi -Kur’an’ın Eşsiz Belagatı (2001), Felsefî Tasavvuf (Muhammed `Akîl el-Mehdilî’den, 1998), Avâmil-i Curcânî-Avâmil-i Birgivî ve Tercümeleri (M. Sadi Çöğenli, Nevzat H. Yanık ve Kenan Demirayak ile, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör