Mustafa Kâmil Dursun

Gazeteci, Siyasetçi, Şair

Doğum
Ölüm
04 Şubat, 1951
Eğitim
İzmir Mülkî İdadî Mektebi (İzmir Atatürk Lisesi)
Gazeteci ve şair, siyaset adamı (D. 1878, İzmir - Ö. 4 Şubat 1951, Ankara). İzmir Mülkî İdadî Mektebinden mezun oldu (1895). İzmir Düyûn-i Umumiye Nezare¬tinde çalıştı. 1918’de görevden alınana kadar Hamidiye Sanayi Mektebinde tarih öğretmenliği, vilâyet mektupçuluğu (1913-) yaptı. Özel bir şirketin müdürlüğünü yürüttü. Beş dönem İzmir milletvekilliği (1925-43), Merkez Bankası murakıplığı yaparak emekli oldu.
Şiirleri, 1896-97 yıllarında yayımlanmaya başladı. Daha sonra İzmir gazetesi, Ahenk, kendi çıkardığı Aydın gazetesinde  (1909-12) yazdı. İzmir’e Ait Hatıralar (1944), Eski İzmir’den Hatıralar başlı¬kları altında anıları, Anadolu gazetesinde tefrika edildi. Bu hatıraları, belge değerine sahip ve İzmir tarihi açısından önemli kaynaktır. Ulu Tanrı adlı eserinde, bazı bilim adamlarının Allah’ın var¬lığını ispatlayan düşüncelerini derledi.
O bir aksiyon adamı olarak da yurdumuza katkıda bulundu. İzmir’in işgali sırasında gizli bir ör¬güt kurdu ve Kuvayı Milliye için istihbarat top¬ladı. İzmir ve Ege’de Yunanlıların yaptıklarını İstanbul basınına aktardı böylece milleti Millî Mücadele’ye hazırlamış oldu. İzmir’in kurtuluşuna yakın zamanlarda Yunanlı ve İzmirli Rumların Türkleri öldürme çabalarını ve Ermeni çetelerinin çalışmalarını boşa çıkardı. 
ESERLERİ: 
Ulu Tanrı (1945), İzmir Hatıraları (yay. haz. Ünal Şenel, 1994). 
HAKKINDA: TBMM Albümü 1920-1991 (1991), Ömer Faruk Huyugüzel  / İzmirli Fikir ve Sanat Adamları 1850-1950 (2000),TDOE - TDE Ansiklopedisi 3 (2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör