Mustafa İslamoğlu

Şair ve Yazar, İlahiyatçı

Doğum
28 Ekim, 1960
Eğitim
El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi
Burç
Diğer İsimler
Yusuf Kerimoğlu

İlâhiyatçı, şair ve yazar. 28 Ekim 1960 tarihinde Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. Kimi yazılarında Yusuf Kerimoğlu imzasını kullandı. Develi Dumlupınar İlkokulu (1972 ile İmam Hatip Lisesi (1979)’ni bitirdi. Babasından Arapça sarf (dilbilgisi) ve nahiv (söz dizimi) dersleri aldı. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde başladığı yükseköğrenimine İlahiyat Fakültesi’nde ve daha sonra da Kahire, el-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi’nde okuyarak bitirdi. Yazın yaşamına edebiyatla başlamış, ilk makalelerini 1980’de “Milli Gazete”de, 1982-83 yılları arasında “Yeni Devir” gazetesinde yayınladı. Edebi ürünlerini ise “Mavera”, “Aylık Dergi” ve “Dergâh” gibi yayın organlarında çıktı. Edebiyat, İslam hukuku, İslam tarihi, tefsir gibi alanlarda çalışmalar yapmış, eserler vermiştir. Şiirlerinden oluşan ilk kitabı “Heyelan” 1987’de yılında yayımlandı. 1989 yılında ise İslami hareket önderleriyle yaptığı söyleşiler “Öncülerle Konuşmalar” adıyla kitaplaştırıldı. 

Kahire’de eğitim için bulunduğu yıllarda bir yandan İslami araştırmalar yapmış, bir yandan da dersler vermiştir. Burada, 1990 yılında “İmamlar ve Sultanlar” adlı İslam tarihinin ilk yüz elli yılını ele alan eleştirel tarih niteliğindeki ve kendisinin ilk araştırma ürünü olan eserini yayımladı. Aynı yıl, “Yürek Devleti” adıyla İslami hareket eleştirisini de içinde barındıran ilk denemesini yazdı ve aynı dönem Mısırlı yazar Safinaz Kazım’ın “fi Mez'eleti’s-Sufur vel Hicab” adlı eserini, “Kadının Özgürlüğü” adıyla çevirerek yayımladı. İlk cildini Kahire’de, diğer ciltlerini Türkiye’de kaleme aldığı “Anadolu İslami Hareketleri” serisini 1991-93 yılları arasında arka arkaya yayımladı. Bu serinin ilk cildini Hasan Ali el-Beyyumi ile birlikte Arapçaya çevirdi. 1993’te “İman” adlı eserini ve 1994 yılında geniş kapsamlı bir eleştiri niteliğindeki araştırma eseri olan “Yahudileşme Temayülü” adlı eserini verdi. Seminer notlarından oluşan “Tavsiyeler I” ve “Tavsiyeler II” de bu tarihlerde yayınlandı (1995-1998).

Kahire-Mekke hattında yazdığı şiirlerini “Yasin” adlı kitabında 1991 yılında topladı, 1996 yılında ise tüm şiirlerini “Divan” adlı eserinde bir araya getirdi. Kahire’de verdiği tefsir (Kur’an yorumu) derslerini, bir konulu tefsir örneği olan “Adayış Risalesi” başlığı altında kitaplaştırdı. Ekim 1992 ayından itibaren başlattığı tefsir dersleri  “Tefsir Dersi” adlı internet sitesinden canlı olarak yayımlandı. Yine 1998’de başlayan “Tefsiru-l-Kur’an Te’vilu’l-Furkan” adlı görüntülü ve sesli tefsir programında iki yüz kadar ders yayımlandı. Bu tasarım “Kur’an”ın tümünün görüntülü olarak tefsirini kapsayarak 2008 yılında tamamlandı. Görüntülü tefsir ile birlikte başlayan “Gerekçeli Meal” adı verilen “Kur’an”ın Türkçe çeviri çalışması da 2008’de tamamlanmıştır.

Mustafa İslamoğlu, kimilerinde halen yazmaya devam ettiği “Anadolu’da Vakit”, “Selam”, “Ribat”, “Yeni Şafak”, “Meydan”, “Aylık Dergi”, “Özgün Duruş” gibi gazete ve dergilerde yayınlanan makalelerini on kadar kitapta topladı. Ayrıca kendisiyle yapılan söyleşiler, “Söyleşiler I” ve “Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi” adlarıyla yayımlandı. Gazetede yazdığı kimi makaleler ve Ankara’da kapalı bir forumda sunduğu “Kürt Sorununa Islami Çözüm” başlıklı bildirisi dolayı toplam iki buçuk yıl hapis yattı. Cezaevinde, Macar doğubilimci Ignaz Goldziher’in “De Richtungen der İslamichen Koranauslegung” adlı eserini, Arapçadan Türkçeye çevirdi.

Yazarın bunlardan başka II. Uluslararası Fetih Sempozyumu’nda sunduğu bildiri, 1997 yılında “Yürek Fethi” adıyla kitaplaştı. Mekke’de kaleme aldığı “Hac Risalesi” 1998'de yayımlandı. Aralık 2000 tarihinde dini çevrelerde hayli ses getiren eseri “Üç Muhammed”i yayımladı. Amerika/Atlanta’da verdiği seminerler, 2001’de “Hayatın Yeniden İnşası İçin” adıyla yayımlandı. 1983 yılında kaleme aldığı “Seyrani” adlı ilk edebi araştırma kitap çalışmasını 2002’de yayımladı.

İslamoğlu ayrıca, üniversiteler arası şiir yarışmalarında birincilik ve ikincilik ödülleri ve 1997 yılında Human Rights Watch Helmann-Hammet 1997 ödülünü almıştır.

İslamoğlu, İslami İlimler Akademisi’nde tefsir usulü dersleri verdi ve “Anadolu’da Vakit” gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca yazarın konferans, seminer, hutbe ve konuşmalarından oluşan onlarca görüntülü eseri bulunmaktadır.

Eserlerinin kimileri Arapça, Almanca, İngilizce, Kürtçe, Romanca, Bulgarca ve Arnavutçaya çevrilerek yayımlandı.

 

ESERLERİ:

 

Şiir:

 

Heyelan (1987), Yasin (1991), Divan (Toplu şiirler, 1996, 2011).

 

Deneme - Araştırma - İnceleme:

 

Öncülerle Konuşmalar (1989), İmamlar ve Sultanlar (1990), Yürek Devleti (1990, 2012),

Anadolu İslâmi Hareket Serisi [Arapçaya Cuzuru’l-Hareketi’l-İslâmiyye fi-Türkiye adıyla çevrildi: 1- Gaza Hareketi (1991), 2- Serdengeçtiler Hareketi (1991), 3- Fedailer Hareketi (1991), 4- İslâm Birliği Hareketi (1991), İttihad-ı Muhammedi Hareketi (1992), 5- Anadolu Halk İsyanları Hareketi (1992), 6- Şeyh Said Hareketi (1992), 7- Devrimlere Tepkiler ve Menemen Provakasyonu (1992)],

Adayış Risalesi (1992, 2012), İman (1993), Makalat (1993), Söyleşiler (1993), Dağarcık (1995, 2012), Tavsiyeler 1 (1995, 2014), Yahudileşme Temayülü (1995), İslâmi Diriliş Hareketleri (1997, 2010), Yürek Fethi (1997), Bahtımca (1997), Tavsiyeler 2 (1998, 2005), Hacc Risalesi (1998, 2012), Şafak Yazıları (1998), Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi (1999), Yokluğunda Düşülmüş Notlar (2000, 2012), Üç Muhammed (2000), İman Bilinci (2000), Kur'an Surelerinin Kimliği (2000), Savaş Kesmeyen Sözler (2002, 2012), Hayatın Yeniden İnşası İçin (2002). Şafak Yazıları (2009), İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarih (2010), Bahtımca (2010), Hayat Kitabı Kur'an / İki Cilt Takım (Kutulu, 2010, 2012), Ümmet Yazıları (2011), Din Yazıları (2011), Seyahat Yazıları (2012), İman Yazıları (2012), Ramazan Yazıları (2012), Yaşayan Yazılar (2012), Efendim (2012), İman - İnsanın Saadeti (2012), Kalemle Öğreten Adına (2012), Yerliler ve Yersizler (2012), Siyaset Yazıları (2012), Tenkit Yazıları (2012), Alemlerin Rabbi Allah (CC) Bilmek Tanımak Anlamak (2012), Özlü Sözler (2012), Medeniyet Yazıları (2012), Tarih Yazıları (2012), Kur'an Yazıları (2012), Vahdet Yazıları (2012), Şahsiyet Yazıları (2012), Eğitim Yazıları (2012), Kurban ve Bayram Yazıları (2012), Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi (2013),  Ayetlerin Işığında (2013), İslâm Nedir? (2014), Mustafa İslamoğlu Külliyat Seçkisi - 25 Kitap Takım (2015), Hasan El Basri'nin Kader Risalesi ve Şerhi (2015), Hac ve Umre Yazıları (?), Kur'an Peygamberi Hz. Muhammed (2015), Toplumu İnşa Eden Kur'an Kavramları (2016).

 

Biyografi:

 

Seyrani (2007).

 

İngilizce:

 

What's Islam (İslam Nedir kitabının çevirisi, 2014),

 

Çeviri:

 

Kadının Özgürlüğü (Safinaz Kazım’dan, 1990), İslâm Tefsir Ekolleri (Ignaz Goldziher’den, 1997), De Richtungen der İslamichen Koranauslegung (Ignaz Goldziher’den), Hayat Kitabı Kur’an & Gerekçeli Meal (2008).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Mustafa İslamoğlu Biyografi, Portre (Gerçek Hayat dergisi, sayı: 20, 9.3.2001), Hayatın Yeniden İnşası İçin (Virgül, sayı: 47, Ocak 2002), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006), Mustafa İslamoğlu Biyografi, Portre (Gerçek Hayat dergisi, sayı: 20, 9.3.2001), Mustafa İslamoğlu kitapları (idefix.com, kitapyurdu.com vd, 02.12.2019).

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör