Nestorios

Din Adamı

Doğum
Ölüm
-

Din adamı (D. 381, Hatay – Ö. 451). Nasturîlik mezhebinin kurucusu. Pers asıllıdır. Önce Antakya’da bir manastırda keşişlik yaptı. Daha sonra Bizans İmparatorunca patrik olarak İstanbul’a çağrıldı. Hristoloji konusunda Efes Konsülüyle anlaşmazlığa düştü. İskenderiye Piskoposu Kyrill tarafından sapkınlıkla suçlanarak Libya’ya sürüldü. Hristolojik düşüncelerini burada kaleme aldı. Latince, Ermenice ve yerel Suriye dillerinde yazılmış eserleri günümüze ulaşmadı. Öğretisi yıllar sonra Kadıköy Konsülünde aklandı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Tragedya, Liber Heraclidis.

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. V, 1982), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör