Mustafa İsen

Profesör, Müsteşar, Milletvekili, Edebiyat Araştırmacısı, Akademisyen, Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
03 Aralık, 1953
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat tarihçisi, akademisyen, profesör, yazar, bürokrat, müsteşar, 25. ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili. 3 Aralık 1953, Adapazarı doğumlu. Balkan kökenli göçmen bir ailenin oğludur. Çorum İmam Hatip Okulu (1967), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1975) mezunu. “Künhü’l Ahbar’ın Tezkire Kısmı: İnceleme-Metin” adlı teziyle doktorasını yaptı (1979). Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Eski Türk edebiyatı asistanı olarak atandı. 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Belgrat Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümüne Türkçe okutmanı olarak gönderildi. 1983 yılına kadar burada görev yaptı. Aynı yıl yardımcı doçent oldu ve yurda dönüşünün ardından Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. O yıllarda kuruluş aşamasında olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümünde de alanıyla ilgili dersler verdi. MEB’de müşavir olarak görevlendirildi (1987-89).

Aynı yıl Eski Türk Edebiyatı alanında doçent oldu ve 1989 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümüne atandı. Burada aynı fakültenin dekan yardımcılığı (1992-96) ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı görevine getirildi (1993-96). 1994’te profesör oldu. 

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi SBE’de müdürlük (1996-98) ve Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümünde başkanlık görevinde bulundu. Aynı fakülteye dekan olarak (1997-2000) atandı. Sonra Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine geçti. Bu kurumda TDE Bölümü Başkanlığı yaptı (2000-2002). 7 Aralık 2002 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesi sonucu 17 Haziran 2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edildi. 

22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak başvurdu, aday yapılmayınca müsteşarlık görevine döndü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığa seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atandı. Bu görevi yanı sıra 4 Nisan 2003 tarihinden beri Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği, 17 Ekim 2009 tarihinden itibaren ise YÖK üyeliği görevlerini sürdürdü. 17 Aralık 2002 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesi sonucu 17 Haziran 2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edildi

Prof. Dr. Mustafa İsen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı iken, önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Sakarya Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı.

Türk Edebiyatı ile ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışması olan Prof. İsen, Eski Türk edebiyatı ve Balkanlar’ın Türk kültür varlığı ile ilgili yayımlanmış çalışmalarıyla tanındı. Makalelerini Çevren, EÜ Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Millî Kültür, Kaynaklar, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları, Millî Eğitim, Türk Yurdu, Yedi İklim, Türkiye Günlüğü, Bilig, Türk Dili, Dergâh ve Sesler gibi yayın organlarında yayımladı. Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezinin çıkardığı TDOE-TDE Ansiklopedisinin madde yazarları arasında yer aldı.

ESERLERİ:

Sehi Bey Tezkiresi (sad., 1980), Yugoslavya Türk Çocuk Şiirinden Seçmeler (R. İsen ile, 1980), Büyük Türk Klasikleri (c. 3-4, H. İpekten, T. Karabey ve M. Akkuş ile, 1986), Büyük Türk Klasikleri (c. 6, 1987, c. 7: 1988, H. İpekten, T. Karabey ve M. Akkuş ile), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (H. İpekten ile, 1988), Gelibolulu Mustafa Ali (1988), Usûlî: Hayatı Sanatı ve Divanı (1988), Hammamizade İhsan / Hayatı, Eserleri ve Divanı (R. Canım ile, 1989), Latifî Tezkiresi (sad., 1990), Şeyhî Divanı (Cemal Kurnaz ile, 1990), Türk Edebiyatında Tevhidler (Muhsin Macit ile, 1992), Künhü’l Ahbar’ın Tezkire Kısmı (1994), Acıyı Bal Eylemek (Türk Edebiyatında Mersiye, 1994), Basılı Divanlar Kataloğu (Haluk İpekten ile, 1997), Sultan Şairler (A. F. Bilkan ile, 1997), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 7 (S. Engüllü ile, Makedonya-Yugoslavya [Kosova] Türk Edebiyatı, 1997), Ötelerden Bir Ses - Dîvân Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler (1997), Balkanlarda Türk Çocuk Şiiri Antolojisi (Reyhan İsen, Ayşe Esra Kireççi ile, 2001), Eski Türk Edebiyatı (2003), Balkanlarda Türk Çocuk Hikâyeleri Antolojisi (Tuba Işınsu İsen ile, 2002), Gazanâme-i Çehrin (İsmail Hakkı Aksoyak ile, 2003), Şair Tezkireleri (2003).

KAYNAKÇA: Ebubekir Sıddık Şahin / Ötelerden Bir Ses - Mustafa İsen (Hece, Şubat-Mart 1999), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1980), Muhsin Macit / Osmanlı Tezkire Yazarları Neler Anlatırlardı (Virgül, Ekim 2000), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) -  Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), 26. Dönem Milletvekilleri – Sakarya  (akparti.org.tr, 27.05.2016).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör