Mustafa Gökkaya

Halk Ozanı

Ölüm
18 Mart, 1983

Halk ozanı (D. 1910, Bulak mahallesi / Kerkük / Irak – Ö. 18 Mart 1983, Kerkük). Ekonomik nedenlerden ötürü eğitim alamadı. Okuma-yazmayı kendi kendine öğrendi. Ömrünün tamamını Kerkük’te geçiren Gökkaya, uzun yıllar baba mesleği olan taşçılığı sür­dürdü. Daha sonra bir kırtasiye dükkanı aça­rak geçimini sağladı.

Önceleri Kerkük hoyratları biçimin­de örnekler verdi. Daha sonra mîllî, didaktik, sosyal ve mizahî taşlama temalarını işleyen şiirler yazdı. Şiirde halk ağzını kulla­ndı. Kerkük’ün eski fıkraları ile halk hikâyelerini mizahî diliyle akıcı ve çekici bîr anlatımla şiirleştirdi. En çok yedi heceli mani nazım biçimini kullandı. Hoyrat ve şiirleri daha çok Beşir gazetesi ile Kardaşlık dergisinde yayımlandı.

ESERLERİ (Şiir):

Yaralı Kerkük (1959), Kerkük Katliamı (1963), Kozağ (mizahi şiirler, 1968).

HAKKINDA: Cevdet Avcı / “Halk Şairi Mustafa Gökkaya ile Görüştük” (Kardaşlık, Mayıs-Haziran 1974), Z. Akkoyunlu / “Mustafa Gökkaya da öldü” (Töre, Mayıs 1984), Ziyat Akkoyunlu-Suphi Saatçi / Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi (1991), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör