Mustafa Gökçeoğlu

Yazar, Şair

Doğum
04 Ağustos, 1942
Eğitim
İstanbul Eğitim Enstitüsü
Burç

Kıbrıslı şair, araştırmacı yazar. 4 Ağustos 1942, Gönyeli köyü / Lefkoşa / Kıbrıs doğumlu. Ortaokulu Atatürk Enstitüsü’nde, liseyi Celal Bayar Lisesi’nde bitirdi. 1970’te İstanbul Eğitim Enstitüsü mezunu. Kıbrıs’ta ve Türkiye’de uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yaptı.

Gökçeoğlu, Türkiye ve Kıbrıs üniversitelerinde konferanslar verdi. TC Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerde bildiriler sundu. Türkiye, Özbekistan ve Kıbrıs’ta düzenlenen çok sayıda sempozyumda bildiriler sundu. Kıbrıs’ta Çağdaş Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve bir dönem başkanlığını yaptı. Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesindeki Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun üyeliğine atandı. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin danışmanlığını yaptı. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisiyken 2008 yılında buradan emekliye ayrıldı.

Öyküleri ve şiirleri yerel gazetelerde, dergilerde; Türkiye’de de Varlık ve Kıbrıs’ta Türk Dili dergilerinde yayımlandı. Ayrıca Dünya Kitap ekinde, Cumhuriyet Kitap’ta, Milliyet Sanat’ta ve Sabah gazetesinde kitaplarıyla ilgili yazılar yazıldı.

Kimi şiirleri İtalyanca ve Yunanca’ya çevrildi. The International Biographical Centre’nin hazırladığı “Who is Who” adlı ansiklopedide yer aldı.

 

Ödülleri:

 

1983 Lefkoşa Belediyesi Öykü Yarışması İkincilik Ödülü, 1991 Türk Bankası Kültür Sanat Ödülü, 1993 Gençlik Merkezi Halkbilim Hizmet Ödülü, 1994 Halksanatları Derneği Hizmet Ödülü, Feco Cyprus Altın Muhlon Özel Mizah Ödülü, 2004 Necati Özkan Vakfı Kıbrıs Kültürüne Hizmet Özel Ödülü, Karaman Türk Dili Ödülü, 2000 Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü - Onur Belgesi, Truva Folklor Araştırmaları Derneği 2006 Pertev Naili Boratav Halk Bilimi Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2008 Dil Ödülü’nün sahibidir.

Ciprusi Török Nepmesek - Kıbrıs Türk Masalları (Macarcaya çev: Edit Tasnâdi, 2007), Turkish Cyprıot Jokes - Kıbrıs Halk Fıkraları (Çev: Seyhan Özmenek, 2008) çalışmaları başka dillere çevrildi.

 

KİTAPLARI:

 

Şiir: Şu Adamız Dediğimiz (Destan, 1995) Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri (2001).

Öykü: Dulun Oğlu (1985).

Derleme-Araştırma: Tezler ve Sözler I (1988), Tezler ve Sözler II (1991), Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (1991-1997), Aynalı’nın Okuduğu Şiirler (Halk Destanları, 1992), Kıbrıs Halk Fıkraları.(1996), Tezler ve Sözler III (1997), Cihan Şah (Çocuk Masalı, 1997), Bir Varmış / İki Yokmuş (Masallar, 1997), Bilmecelerimiz (1999), Hikayelerimiz - Tekerlemelerimiz (1999), Masal Ağacı (Kıbrıs Masalları, 2000),  Manilerimiz (2002), Efsanelerimiz (2004), Toplu Masallar I / He Babam De Babam (2005), Toplu Masallar II / Ay Oğlum Ayan Oğlum (2005), Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü l (2 cilt, 2007.). 

Söyleşi: Bildiriler Panel Notlan 1 (2000).

 

KAYNAKÇA: Türk Kıbrıs Edebiyatı (1989), Dinçer Kaya / Kıbrıslı Türklerin Kimliğine Işık Tutan Bir Araştırmacı Yazar: Mustafa Gökçeoğlu (Cumhuriyet Kitap, 12.8.1999), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004), Bener Hakkı Hakeri / Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü (2004).          

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör