Mustafa Fethî

Bilgin, Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
28 Aralık, 1925

Mutasavvıf, bilgin. (D. 1894, Bozdoğan / Aydın – Ö. 28 Aralık 1925, Bozdoğan / Aydın). Nakşibendî-Hâlidî şeyhidir. Önceleri Uşşakî şeyhi Müftî Mehmed Tevfik Efendi’den feyiz (manevi aydınlanma) aldı. Memleketinde öğrenimini tamamladıktan sonra Kula ve Bozdoğan’da müftülük yaptı. Basılmamış divanından başka çeşitli manzum eserleri ve tasavvuf yolu hakkında Bir Âşıkın Seyrânı adlı bir eseri vardır.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör