Mustafa Eşref Paşa

Devlet Adamı, Şair

Doğum
Ölüm
07 Aralık, 1894
Eğitim
Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu)

Devlet adamı, şair (D. Ekim 1820, Bursa – Ö. 7 Aralık 1894, İstanbul). Kardeşinden ve Bursa Müftüsü Ankaralı Abdurrahman Efendi’den medrese usulünde ders aldı. Mekteb-i Harbiyede (Harp Okulu) okudu. 1844’te tabur kâtibi, 1853’te binbaşı, 1863’te miralay (albay), 1867’de mirliva (tuğgeneral) oldu. Bir müddet Dâr-ı Şûrayı Askerîde bulundu. 1876’da Trabzon Valiliğine atandıysa da buraya gidemeden Tuna ciheti komutanlığına atandı. 1876’da başlayan Osmanlı-Rus Savaşı’nda alınan yenilgiden sorumlu tutularak Limni’ye sürüldü. Daha sonra İstanbul’a dönerek birtakım resmî görevlere atandı. Şiirlerinin bir araya geldiği Dîvân-ı Eş’âr’ı (1861) basıldı.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör