Mustafa Ekinci

Milletvekili, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
06 Ocak, 1958
-

Siyaset adamı, Diyarbakır milletvekillerinden (D. 1904, Reisoğlu Mahallesi / Diyarbakır – Ö. 6 Ocak 1958). Babası Mehmet Şevki Efendi, annesi Fatma Hanımdır. Ortaöğrenim gördü ve özel eğitim aldı. Tarım işleri ve ticaretle uğraştı.

Demokrat Parti (DP) listesinden, TBMM IX. Dönem (14 Mayıs 1950 - 14 Mayıs 1954) seçimlerine girdi ve Diyarbakır Milletvekili seçildi. Bu süreçte, Bütçe Komisyonunda çalıştı. İskân Kanunu, Gelir ve Kurumlar ile Vergi Usul kanunları ve yabancı sermaye konularında kurulan geçici komisyonlarda görev aldı. Dokuzuncu Bölge yolları, Mustafa Muğlalı olayı, 1936’da öldürülen vatandaşlar ve Muğlalı’nın tutukluluk süresi, 1952 yılında açılan ortaokul sayısı ve bölgeleri, konularında sözlü; Diyarbakır’da çimento fabrikası yapılması, Dicle ve Batman nehirleri konularında yazılı soruları; Dicle nehrinden zarar görenlere yardım yapılması ve kan gütmelere dair yasanın kaldırılması konularında iki kanun teklifi hazırladı ve konuşmalar yaptı.  

Mustafa Ekinci, TBMM X. Dönem (14 Mayıs 1954 - 1 Kasım 1957)’de de DP’den yine Diyarbakır Milletvekili seçildi. Bir süre sonra partisinden istifa ederek bağımsız kaldı, ardından Hürriyet Partisi (HP)’ne girdi. Dönem içinde Bütçe ve Ziraat komisyonlarında üye olarak görev aldı. İnhi­sarlar (Tekel) Bira ve Şarap Fabrikalarının Orman Çiftliği’ne (AOÇ) devri hakkında kanun tek­lifini müzakere için kurulan geçici komisyona üye seçildi. Ekinci’nin teşriî masuniyeti (yasama dokunulmazlığı) Genel Kurul gündemine geldi. Ancak uygulanmasının dönem sonuna bırakılmasına karar verildi.

Ekinci’nin Mahmure Yegâne (1905-1973) Hanımla evliliğinden; Oğuz (1925), Mehmet Emin (1929), Narin (1931), Rauf Muhtar (1934-1968), Şevki (1947) ve Yasin Kadri' (1949) adlarında 6 çocuğu dünyaya geldi. 6 Ocak 1958’de öldü.

KAYNAKÇAA: Kâzım Öztürk  / Parlamento Tarihi TBMM - IX. Dönem 1950 - 1954 - VII. Cilt (Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları), Kâzım Öztürk / Türk Parlamento Tarihi - TBMM - X. Donem 1954 - 1957 (II. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 2000).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör