Mustafa Doğan Karacoşkun

İlahiyat Profesörü, Akademisyen, Yazar

Doğum
23 Temmuz, 1966
Eğitim
On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Burç

Yazar, ilahiyat profesörü, akademisyen. 23 Temmuz 1966, Kilis doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te, yükseköğrenimini Samsun Ondokuz Mayı Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi’nde, yüksek lisansını yine OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, İmam-Hatip Liseleri Öğrencilerinin Dinî Tutum ve Davranışları tez çalışmasıyla yaptı. Doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Psiko-Sosyal Açıdan İman (Dini İnanç)-Amel (Dini Davranış) İlişkisi tez çalışmasıyla bitirdi.

Karacoşkun, 1986-92 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak imam-hatiplik; 1992-93 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaptı. 1993-99’da, İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevliliği; 1999-2007’de, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve Yrd. Doç. Dr. unvanıyla Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-09’da, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyeliği; 2009-10’da, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı;  2010-11 Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği ile Dekan Yardımcılığı; 2013-14’te Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı yaptı. Yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti.

Prof. Dr. Karacoşkun; bilimsel makaleleri ile çevirilerini Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Tabula Rasa Dergisi, Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, İslami İlimler Dergisi, Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Diyanet Dergisi, Buruciye Edebiyat, Bizim Sivas, Kervan, Somuncubaba, Bilge Dergisi gibi yayın organlarında yayımladı… Sempozyum, şura ve benzeri bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı yazımı komisyonlarında görev aldı. Hakemli dergilerde danışma, hakem ve yayın kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektir. 

ESERLERİ:

Telif: İHL Öğrencilerinde Dinî Tutum ve Davranışlar (Yüksek lisan tezi, Samsun 1995), İnanç-Davranış İlişkisi (Doktora tezi, 2000), Ateist Bir Mistik Erich Fromm (2006), Erich Fromm ve Din Tanrısız Bir Dindarın Hümanistik Din Anlayışı (2011), Din Psikolojisi El Kitabı (2012), Kutsal Metin Seküler Analiz (2013),

Çeviri-Derleme: Dinî ve Sosyal Psikoloji Yazıları (2006).

KAYNAKÇA: Ahmet Sezgin / Termeli Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi (2012), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2018).   

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör