Saime Hanım

Milis, Milli Mücadele Kahramanı

Doğum
-
Ölüm
01 Haziran, 1951
Diğer İsimler
Münevver Saime (tam adı), Asker Saime

Milli Mücadele kadın milislerinden (D. ?, Edirne – Ö. 1 Haziran 1951, İstanbul). Tam adı Münevver Saime olup Asker Saime olarak tanındı. Yunanlılar’ın İzmir’i, İtilaf Devletlerinin de İstanbul’u işgal ettiği yıllarda öğrenciydi. Bu işgaller üzerine Saime Hanım arkadaşlarıyla bir araya gelerek Milli Mücadele’ye katılmaya karar verdi. Okulu bittikten sonra İhtiyat Zabiti Münir Bey’le evlendi. Birlikte Mondros Mütarekesi’nden sonra İstanbul’da kurulan gizli bir teşkilata katıldılar. Askeri bir görevle Ankara’ya gönderildiler.

Yozgat'ta başlayan isyanı bastırmak için Yozgat'a sevk edilen askeri kıtada Münir Beyle birlikte Saime Hanım da yer aldı. İsyan bastırıldıktan sonra Ankara'ya dönen Saime Hanım bu defa da İstanbul- Ankara arasında askeri istihbarat göreviyle İstanbul'a gönderildi. Ankara ile İstanbul arasında kuryelik yaparak Ankara'nın kendisinden beklediği hizmetleri yerine getirdi. Bu hizmetleriyle İstiklal Madalyasına layık görüldü.

Savaşın sona ermesiyle Saime Hanım ve Münir Bey İstanbul’a döndü. Burada Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Saime Hanım’a öğretmenlik görevi verildi. Beyoğlu Kız Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

Saime Hanım İçin Ne Dediler?

“Asker Saime'nin kalbi yalnız vatan için değil, bütün muzdarip insanlar için ayrı ayrı çarpardı. En akla gelmez fedakârlıklarla, her muzdaripin yardımına koşmayı mukaddes bir vazife bilmişti. O, yalnız kendisini, kendi rahatını, saadetini düşünmezdi. Yıllardan beri meslek hayatında talebelerine yurt, millet aşkı, heyecanı aşıladı. Edebiyat dersi, denilebilir ki onun için yalnız ve yalnız bu konulardan bahsetmeye yarar bir dersti. Sevmediği, dost olmadığı insan yoktu. Herkeste bir başka kıymet bulur, hepimizin en küçük değerini göklere çıkarır, fakat kendisi kimseden bir takdir, bir övme beklemezdi.” (Şükufe Nihal)

KAYNAK: İhsan Işık / Ünlü Kadınlar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013).

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör