Sahip Molla

Osmanlı Şeyhülislâmı

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Pirîzade Mehmed

Şeyhülislam (D. 1838, İstanbul - - Ö. 1910). Osmanlı İmparatorluğunun son Şeyhülislâmlarından ve zamanının mümtaz simalarından biridir. Pirîzadeler denen eski ve meşhur bir ailedendir. Kazasker İbrahim İsmet Bey’in oğludur.Devrin tanınmış âlimlerinden dersler aldı. Meşihatte ve Adliyede muhtelif memurluklarda bulunmuş, uzun zaman Şûrayı Devlet Âzalığı yapmıştı. 1908 ihtilalinden sonra Âyan Âzası, bir yıl sonra da Şeyhülislâm oldu. Sekiz buçuk ay bu makamda kaldıktan sonra çekilmiş ve ölümünde dedesi eski Şeyhülislâmlardan Pirîzade Mehmed Sahip Efendi’nin mezarı yanına gömülüştür. Bilgili, hür ve dürüst mizaçlı bir insan olarak tanınmıştır. Oğullarından İbrahim Bey sonraları Adliye Nazırlığında bulundu.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör