Hocazâde Abdullah Enverî

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini, sûfî (D. 1825, Kilis - Ö. 1885, Kilis). Öğrenimini 1845’te tamamladı. Tasavvufî eğitimini Nakşibendî şeyhlerinden Baytarzâde Hacı Abdullah Şeyh Sermest-i Veli’den aldı. Bundan sonra dedelerinin ders okuttuğu Kesik Minare Medresesinde ders vermeye başladı. Özellikle mantık derslerinde büyük başarı sağladı. Ders halkasında İslâm dünyasının her yerinden talebeler bulundu. Kur’an kıraatı konusunda da iyi bir öğretici olan Hocazade, “kıraat-ı seb’a ve aşere” (Kur’an-ı Kerim’i 7 ve 10 ayrı makamda okumak) üzere defalarca hatim yaptı ve yaptırdı. 1855 yılında İstanbul’a gelerek eserlerini Abdülmecid Han’a sundu ve ödüllendirildi. Kilis’te babasının kabrine gömüldü.

ESERLERİ:

Tasavvurât, Tatbîkât, Fenârî Hâşiyesi, İsagoci Hâşiyesi, Türkçe Mantık Zübdesi, Hüseyniye Hâşiyesi (Münâzara Usûlü), Celâleddîn-i Devvânî Hâşiyesi, Şerhu Akâidi’n-Nesefî Hâşiyesi, Hayâlî Hâşiyesi, Tehzîbü’l-Mantık, Zübde (Kıraat-ı Seb’a ve Aşereye dair), Kadı Beyzavî Tefsîri Haşiyesi.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).   

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör