Hoca İshak (Harputlu)

Bilim İnsanı

Doğum
Ölüm

Bilim adamı (D. 1803, Perenç köyü / Harput / Elazığ – Ö. 1891, İstanbul). Harput ve Fatih Medreselerinde öğrenim gördü. Harput Meydan Camisi Medresesinde ve Fatih Medresesinde müderrislik, Dârülmaarifte matematik öğretmenliği yaptı. İstanbul ve Mekke’de çeşitli görevlerde bulundu.

ESERLERİ:

Şemsü’l-Hakîka, Ziyâü’l-Kulûb, Zübde-i İlm-i Kelâm, Es’ile ve Ecvibe-i Hikemiyye, Miftâhü’l-Uyûn, Es’ile ve Ecvibe, Mecmûatü’l-Kavâid, Kâşifü’l-Esrâr ve Dâfiü’l-Eşrâr.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör