Hoca Hasan Umur

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
-
-

 Araştırmacı-yazar (D. 1296 [1880], Of / Trabzon - Ö. ?). Of’ta medrese öğrenimini tamamladıktan sonra müderrislik görevinde bulundu. Ayrıca ilköğretim müfettişliği yaptı. Rusların Mart 1916’da Doğu Karadeniz Bölgesini işgali üzerine kardeşi İsmail (Umur) ile birlikte on üç nüfuslu ailesiyle göç ederek önce Bafra’ya, sonra da Samsun’a yerleşti. Samsun’da hocalık yaptı ve ticaretle uğraştı. Halkın Millî Mücadele’ye hazırlanması çalışmalrında aktif görevler üstlendi.

Hoca Hasan (Umur), çeşitli hayır müesseselerinin yanında; Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Samsun Teyyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu), Samsun Himaye-i Eftâl Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), Samsun Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) gibi derneklerin kuruluş ve çalışmalarında, ayrıca Ticaret Borsasında görev aldı. 1931-34 yıllarında önce belediye meclisi üyesi, daha sonra ise belediye başkanı olarak örnek hizmetler verdi.

ESERLERİ:

Samsun’da Müdafaa-i Hukuk, Samsun’da Onbeş Sene.

Ayrıca Of tarihi ile ilgili yayımlanmış üç eseri vardır.

KAYNAK: Ali Kayıkçı / Mahalleden Bölgeye Samsun (c. 1, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör