Hoca Ali Rıza

Ressam

Doğum
Ölüm
Eğitim
Harbiye Mektebi (Kara Harp Okulu)

Ressam (D. 1857, Üsküdar / İstanbul – Ö. 1930, Üsküdar / İstanbul). Babası süvari binbaşılarından Üsküdarlı Mehmet Rüştü Bey, aynı zamanda hat sanatı ustasıdır. 1878 yılında girdiği Mekteb-i Harbiye (Kuleli Askeri Lisesi)’de Nuri Paşa, Miralay Süleyman Seyit Bey ve Mösyö Kes isimli yabancı bir hocadan resim dersleri aldı. Harbiye Mektebi’nden mezun olduğunda (1882) Nuri Paşa’nın asistanlığına atandı. Buradaki görevine devam ederken aynı zamanda Harbiye matbaasının baş ressamlığını üstlendi. O dönemde canlı modelden çalışma olanağı olmayan öğrenciler için kendi resimlerinden oluşan albümler bastırarak ders aracı olarak dağıttı.

Hoca Ali Rıza Bey, 1909’da kurulan Osmanlı Ressamlar Derneği’ne bir süre başkanlık etti. 1911’de Harbiye’deki görevinden emekli olduktan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Fakültesi), Çamlıca İnas Sultanisi (Çamlıca Kız Lisesi), Erkek Ameli Hayat Mektebi (Erkek Sanat Okulu) gibi okullarda resim öğretmenliği yaptı. Medresetü’l Hattatîn’de, aralarında ünlü sanatçı ve bilim adamı A. Süheyl Ünver’in de bulunduğu öğrencilerine karakalem ve suluboya dersle ri verdi.

Hoca Ali Rıza’nın suluboya, yağlıboya, karakalem, etüt, kroki ve tablo şeklinde birçok eseri vardır. Bunlar içinden en ünlüleri; İstanbul’un doğasını, denizini, tarihi binalarını en ince ayrıntılarına kadar işlediği tablolarıdır.

Kara kalem, sulu boya, yağlı boya, etüt. kro­ki ve tablo şeklinde pek çok eseri vardır. Bilhassa İstanbul ve Boğaziçinin semasını, denizini, ağaçlarını, eski evlerini, tarihî binalarını en ince teferru­atına kadar işlenmiş olarak gösteren tabloları sa­natkârın ruhundaki inceliği, temizliği ve samimîliği yaşattığı için eşsiz bir cazibe taşır. Herkese iyi­lik yapmakla tanınmış gayet halûk ve pek mütevâzı ve kâmil bir insandı.” (İbrahim Alaeddin Gövsa)

Ali Rıza'mn dış dünyaya karşı tutumu sadık bir izleyicinin davra­nışıdır. Ondan önce gelenler de (Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin Zekâyi Paşa, Sü­leyman Seyyit ve Osman Hamdi) bu çiz­gide çalışmış, gördüklerini değiştirerek yorumlamışlardı. Ali Rıza'nın teknik ba­kımdan onlara üstünlüğü, doğaya karşı tükenmez hayranlığı, doğa güzelliklerini, değişik görünümleri içinde tuval ve kâğı­da aktarmada gösterdiği bağlılıktır. Dış ve iç görünümler olarak belli başlı iki bölüme ayırabileceğimiz çalışmalannda dikkati çeken başka bir ustalığı da çizgi gücüdür. Ev içleri, kahve içleri, balkon­lardan görüntüler, asılmış giysiler, sedir­ler, iskemleler, üstleri gündelik ev eşya- sıyle dolu masalar onun bu ustalığının örnekleridir.” (Türkiye Ansiklopedisi)

KAYNAKÇA: Süheyl Ünver / İstanbul ve Boğaziçi Ressamı Ali Rıza Bey (1930), Nurullah Berk / Türkiye’de Resim (1943), İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Türkiye Ansiklopedisi (1974, c.1, s. 99,100), Kemal Erhan / Hoca Ali Rıza (1980), Zahir Güvemli / Çağdaş Türk Resminden Örnekler (1982), Adnan Turanî / Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı (1984), Şennur Aydın – Veysel Uğurlu / Hoca Ali Rıza (1988), İhsan Işık / Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 5, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).  

 

 

Fenerli Sokak Tablosu

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör