Ömer Selahattin Kantar

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm
17 Kasım, 1943
-
Diğer İsimler
Karadana, Kantarcıoğlu

Gazeteci, yazar (D. 1878, İzmir – Ö. 17 Kasım 1943). Kantarağasızadeler adıyla tanınan İzmir’in tanınmış eski bir ailesine mensuptur. Liseyi bitirdikten sonra yükseköğrenimine devam etmeyerek gazeteciliğe başladı. Yunan işgali sırasında Millî Mücadele’ye katılarak önce Söke’ye, daha sonra da Antalya’ya gitti. Bir süre Antalya gazetesinin başyazarlığını yapan Selahattin Bey, müzeciliğe merakı dolayısıyla 24 Ocak 1924’te Antalya Müzesi muhafızlığına tayin edildi. Bu görevinin yanı sıra Tahrir-i Müsakkafat Heyetinde üye olarak da çalıştı. 1926 Şubatında da Ankara Tahrir-i Müsakkafat Komisyonu başkanlığına getirildi. Aynı yılın haziranında, resmî açılışı 17 Şubat 1927’de yapılan İzmir Müzesine müdür olarak tayin edildi. Bu görevi ömrünün sonuna kadar devam etti. İzmir’de Agora’da ve Efes’te yapılan kazılarda büyük hizmetleri üzerine Türk Tarih Kurumu ve Berlin Arkeoloji Enstitüsünün takdirlerini kazandı, bu enstitünün bilim kurulu üyeliğine seçildi.

Yazı hayatına 1898’de Ahenk’te başladı. 1899’da Hizmet’te, 1909’da Köylü’de, Nazilli’de basılıp İzmir’de dağıtılmakta olan Mülhakât’ta yazarlık ve başyazarlık yaptı. II. Meşrutiyet döneminde bu gazetelerin yanı sıra 1908’de çıkan Gâve gazetesi ile dönemin önemli ve devamlı gazetelerinden İttihat’ta da yazılar yayımlayan Ömer Selahattin, 1918 Kasımında Zeybek adıyla haftalık bir mizah gazetesi çıkardı. Kahbe Deli imzasıyla burada efeliği yücelten yazılar yayımlayan yazar, 13 Nisan 1919’dan itibaren Zeybek’in yerine günlük olarak Efe’yi çıkardı. Fakat işgal güçleri tarafından gazete tahrip edilerek kapatıldı. Sada adıyla başka bir gazete çıkardıysa da o da kapatıldı. Daha sonra Medeniyet gazetesinde yazılar yazdı. Daha sonra Anadolu, Hizmet, Yeni Asır, Halk gazetelerinde Karadana, Kantarcıoğlu gibi takma adlarla yazılar yazdı. Halk gazetesinde efelik konusunu ele alan ünlü Kara Dana (1926, kitap hâlinde çıkışı 1927) piyesi, Hizmet gazetesinde de üç romanı tefrika edildi.

ESERLERİ:

Köroğlu (roman, 1926),  Kara Dana (1927), Âdil Mevlâ (1927), İnsan Yiyenler (1929), Masonluğun İçyüzü ve Esrarı (tarihî inceleme, 1931), Papucu Büyük Efendi (1932), İzmir’de Roma Devrine Ait İyon Agorasında Yapılan Hafriyat Hakkında İkinci İhzari Rapor (Dr. Rudloff Naumann’dan çeviri, 1943).

HAKKINDA: Cevat Sami Özelsan / Selahattin Kantar’ın Hatırası ve Eserleri (Yeni Asır, 19.11.1943), Ömer Faruk Huyugüzel / İzmirli Fikir ve Sanat Adamları 1850-1950 (2000), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör