Hamdi Mehmed Paşa

Vali, Osmanlı Valisi

Ölüm
14 Temmuz, 1866

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 14 Temmuz 1866, İstanbul). Kaptan Seydi Ali Paşazade’dir. Sadrazam Derviş Paşa’ya damat ve müderris olmuştu. Mehmet Paşa’nın babasıdır. 1824/25’te rütbesi alınmış, bir aralık Bağdat Valisi Ali Riza Paşa’nın hazinedarlığını yapmıştır. 1834/35’te hacegândan (hocalar) olup sonra İzmir muhassili (vergi tahsil görevlisi) olmuş ve Aralık 1844’te vezirlik rütbesiyle Konya Valisi yapıldı, ardından Ekim 1845’te Karahisar’a sürgün edildi. Ekim- Kasım 1846’da Diyarbekir Valisi ve Kasım-Aralık 1846’da Erzurum Valisi olmuşsa da kısa zamanda bu görevden ayrılmıştı. Mayıs 1851’de Sivas, Eylül 1853’te ikinci kez Diyarbekir ve Temmuz-Ağustos 1855’te Bursa Valisi oldu, Eylül-Ekim 1855’te görevden alınmıştır. 1857/58’de Halep Valisi oldu, 1858/59’da görevden alındı ve yıllarca ma’zul (işsiz) kaldı. 14 Temmuz 1866 tarihinde öldü.

Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen Hamdi Mehmed Paşa şişman bir zat olup, iktidarda az kaldıysa da servet sahibi olmuştu.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. II. s. A48, 1996).   

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör