Hamdi

Şair

Doğum
Ölüm

Şair (D. 1864, İskilip / Çorum - Ö. 1939, İskilip / Çorum). İlkokul ve rüştiyeyi (ortaokul) İskilip’te bitirdi. Öğrenimini İskilip ve Kastamonu medreselerinde sürdürerek, Kastamonu’da Ballıklı Hafız Ahmet Mahir Efendi’den icazet (diploma) aldı. Uzun süre tefsir ve edebiyatla meşgul oldu. Manastır ve Hakkari’de muhasebecilik görevlerinde bulundu. Tosya Malmüdürlüğü ve Trabzon Defterdarlığı görevlerine atandı. Trabzon’dayken İttihatçıların ünlü Maliye Nazırı Cavit Bey’i eleştiren bir şiir yayımladı. Bu şiiri nedeniyle Hicaz vilayeti müfettişliğine sürgün olarak gönderildi. Hicaz’dan Konya vilayeti defterdarlığına getirildi. Bu görevdeyken emekliye ayrıldı.

Emekliliğinde İstanbul’da Süleymaniye ve Fatih medreselerinde tefsir ve fıkıh dersleri verdi. Millî Mücadele yıllarında yeniden memurluğa dönerek Ganaim-i Harbiye ve Tasfiye Komisyonu başkanlıklarında bulundu. Yaş haddinden emekli oldu. Resmi görevi nedeniyle imparatorluğun hemen bütün yörelerini dolaşmasına rağmen felsefe, fıkıh, edebiyat ve özellikle de şiirle uğraşmayı bırakmadı. Şiirleri divan tarzındadır. Didaktik şiirlerinde felsefe, gazellerinde aşk, mey, sevgili konusu önde gelir. Değişik alanlarda, bazıları basılı on dört kadar eseri vardır.

BAŞLICA ESERLERİ:

ŞİİR: Divan-ı Hamdi (el yazması), Hicivnâme (basılmadı).

ANI-ARAŞTIRMA: Diplomasiden Hikmet-i Siyâsiye (1912).

ÇEVİRİ: Tefsir-i Kadi Beyzâvi (7 cilt, basılmadı).

KAYNAK: Abdullah Ercan / 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler (1991).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör