Ömer Okutan

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
08 Kasım, 1999
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitimci, yazar (D. 1937, Talas / Kayseri - Ö. 8 Kasım 1999). İlkokulu Talas’ta, ortaokulu Kayseri’de bitirdi. Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1960) ve Eğitim Bilimleri Fakültesi (1970) mezunu. Yüksek lisansını 1980’de aynı üniversitede “Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri” konulu teziyle tamamladı.

Çeşitli liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra, Millî Eğitim Bakanlığında şube müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, müfettişlik, başmüfettişlik, müşavirlik, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, aynı kurulun başkanlığı görevlerinde bulundu. Biri ortaöğretim sonrası eğitim, diğeri yaygın eğitim (Cenevre) ve toplum kalkınması (Tayland) konulu uluslararası toplantılara katıldı. Uluslararası Konferanslar Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 1988’de yapılan XII. Millî Eğitim Şurasının genel sekreterliğini yürüttü. Türk Ansiklopedisi’ne din ve tarih konularında maddeler yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Din Eğitimi Okullar Planlaması (rapor, 1971), Din Eğitiminin Tarihçesi (Cumhuriyet Döneminde Eğitim kitabı içinde, 1983), Ders Kitabı ve Eğitimimizdeki Yeri (rapor, 1985), Sınıf Geçme Sistemi ve Ders Yılı Süresi (rapor, 1987), Din Eğitimi Öğretmenliğinin Dünü Bugünü Yarını (Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları kitabı içinde, 1987).

SADELEŞTİRME: Milletlerin Düzeninde İlmi Usuller (İbrahim Müteferrika’dan, Usul’ü Hikem fi Nizami’l Ümem).

DERS KİTABI: Din Bilgisi (İlkokul 4. ve 5. sınıflar), Din Bilgisi (lise ve dengi okullar 1. ve 2. sınıflar).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör