Abdulkadir Gulâmî

Tasavvufçu, Şair

Doğum
Ölüm
-

Tasavvufçu, şair (D. 1854, Sivas- Ö. 1886). Hakkında yeterli bilgi yoktur. Kadirî şeyhlerinden Abdurrahmân-ı Tâlibânî’nin halifesi Nur Ali Baba’nın oğludur.

ESERLERİ:

ŞİİR: Dîvan-ı Eş’âr (1874, yay. haz. Recep Toparlı, 1992).

TASAVVUF: Tacü’l Muhakkikîn, Mi’râcü’l Müştâkin.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Şakir Sabri / Gaziantep Büyükleri (1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör