Halûk Nihat Pepeyi

Bürokrat, Siyasetçi, Şair

Ölüm
27 Mayıs, 1972
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Şair, bürokrat, siyaset adamı (D. 1901, Katerin / Selanik - Ö. 27 Mayıs 1972, İstanbul). İlköğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Kadıköy Sultanisinden (lise, 1918) ve Mülkiye Mektebinden (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1921) mezun oldu. Ortaokul yıllarında el yazısıyla Anado­lu adlı bir dergi çıkardı. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bucak müdürlüğü ve kaymakamlık yaptı. İstanbul’da Vali Yardımcılığı (1939-40) ve Emniyet Müdürlüğü (1942-43) yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürü (1946-47) oldu. Siirt, Erzurum (1943), Antalya (1945), Kütahya (1954) ve İstanbul’dan (1957) milletvekili seçildi.

Pepeyi, destansı şiirleriyle tanındı. Eserlerini çoğunlukla mesnevi tarzında, yedi, on bir ve on dörtlü hece ölçüsü kalıplarıyla kaleme aldı. Eserlerinde dinî ve millî motifler yoğunluktadır. Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.

ESERLERİ:

Geçmiş Zaman Masalları (manzum olarak Şah İsmail ile Gülizar hikâyesi, Tamar Hatun ile Süleyman Şah adlı yapma destan, 1928), Türk Destanına Giriş (ilk kitabındaki ilk uzun şiire manzum Tahir ile Zühre’yi ekleyerek, 1934), Çanakkale Destanı (1936), Mütareke Destanı (1938), Millî Mücadele Destanı (1940), Erenler, Gaziler (1951), Türk Destanından (1952).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. V, 1968), TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Behçet Necatigil / Edebiyatı­mızda İsimler Sözlüğü (1983), Feyzi Halıcı / Parlamenter Şairler (1990), Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-1991 (1994), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c.2, 2001), Birsen Pekçolak - Zeki Büyüktanır / Homeros’tan Günümüze Anadolu Destanları (2002), Mehmet Atilla Maraş / Şair Milletvekilleri 1 - 22. Dönem 1920-2005 (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör