Reşid Mehmet Paşa

Osmanlı Sadrazamı, Osmanlı Valisi

Doğum
Ölüm

18.-19. Yüzyıl Osmanlı Sadrazamları ve Diyarbekir valilerinden (D. 1778, Gürcistan - Ö. 1836, Diyarbakır). Gürcistan'da doğdu. II. Mahmut döneminde 28 Ocak 1829 - 18 Şubat 1833 tarihleri arasında dört yıl yirmi bir gün sadrazamlık yaptı. Sadrazam Koca Husrev Paşa'nın Konağında yetişti. 1808'de padişah II. Mahmud tarafından kendisine Mirimiran rütbesi ve paşalık unvanı verilerek Menteşe (Muğla) mutasarrıflığı­na atandı. 1811'de vezir (mareşal) pâyesiyle Konya valisi, 1813'te Tuhala, 1823'te Vidin mutasarrıfı, 1824'te Rumeli (Sofya) valisi oldu.

Reşid Mehmet Paşa, 1829'da sadrazamlığa atandı ve 1833'e kadar bu görevi yerine getirdi. Bu dönemde Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanının bastırılmasıyla görevlendirildi. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa ile Aralık 1832'de yaptığı Konya Muharebesi'nde yaralandı; Mısır kuvvetlerine esir düştü ve komutası altındaki Osmanlı ordusu yenik düştü. Bu savaş sonrasında görevinden alınarak Sivas Valiliği görevine gönderildi. Daha sonra Harput ve Diyarbakır valiliği görevlerinde bulundu. Yaklaşık 2 yıl 8 ay süren Diyarbakır valiliği sırasında Ekim 1836'da vefat etti. Mezarı İçkale Camii'ndeki mezarlıkta, Esat Muhlis Paşa'nın kabrinin yanındadır. Yiğit, çalışkan, devlete bağlı ve sadık bir kişi olarak tanınırdı.

KAYNAK: Yılmaz Öztuna / "Reşid Mehmet Paşa (Türk Ansiklopedisi, c. 27, s. 294), Basri Konyar / Diyarbekir Yıllığı (Ankara 1936), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakır’da Gömülü Meşhur Adamlar (1985, s. 80), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör