Ömer Naili Paşa

General, Bakan, Asker, Eğitimci

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu)

Asker, general, eğitimci, nazır (D. 1831, Macaristan – Ö. 1870, Tuna). Harbiye Mektebi hocalığında ve Nazırlığında bulunmuş, askerliğe dair eserler yazmış aslı Macar olan bir Osmanlı Paşasıdır. Macaristan’ın 1848 ihtilâli üzerine Türkiye’ye sığınan Macar mültecilerinin çocuklarındandı. Abdülmecit, bu çocuğa Ömer Naili adını koyarak onu Serdar-ı Ekrem Ömer Lûtfi Paşa’nın himayesine vermişti. Sonraları Müşir olan ve aslı Alman olup Macar olarak tanınan Mehmet Ali Paşa da Sadrazam Âli Paşa tarafından yetiştirilmişti. Yaşça Mehmet Ali’den daha küçük olan Ömer Naili, Maçka’daki Askerî İdadiden (Askeri lises) sonra Harbiye’ye girdi ve 1855’te Erkân-ı harp birincisi olarak Yüzbaşı çıktı. Rumeli’de ve eski Tuna vilâyetinde çeşitli askerlik hizmetlerinde bulunmuş ve 1868 de Askerî Mektepler Nazırı, daha sonra da Tuna Vilâyetindeki İkinci Orduda Erkân-ı Harbiye Reisi ve Ferik olmuştu. Orada öldü. Harbiye Mektebinde tabiye, asker dağıtımı ile istihkâm dersleri okutmuş ve bunlara dair eserler yanı sıra bir de Harp Tarihi yazmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör